Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snørapport - Snømengder i Norge per 17. februar

Pressemelding   •   feb 19, 2010 09:58 CET

Kong Vinter har ikke glemt at vi vil ha mer snø. Påfyll av snø over hele landet sist uke, og særlig i Troms, men der må man være obs på skredfaren!

Endelig vintersteming på Svenningdalsvatna i Nordland, 9. februar 2010. Foto: Frode Randen/NVE

Datagrunnlag for snørapporten

Denne ukes snørapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og snø. NVE.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1971-2000.

Les mer om snøtaksering eller snømåling her.

www.nve.no/snorapport

Mange av kartene våre viser snø imm vannekvivalent. Det tilsvarer den mengden vann snøen vil utgjøre når den smelter. Tommelfingerregelen et at 10 mm snø målt i vannekvivalent tilsvarer 10 cm snødyp, men dersom det har vært mildt når nedbøren kom, så kan 10 mm snø som vannekvivalent kun utgjøre halvparten i snødyp.

Sør for Dovre har det kun kommet mindre mengder snø i løpet av uken, kanskje omkring 5-10 cm nysnø i sum over uken. Midt-Norge, sørlige deler av Nordland og Finnmark har fått mer snø, 20 - 50cm i sum over uken. Mest snø har det kommet i Troms og Ofoten med opp mot 75 cm i sum over uken. Det har vært litt snøsmelting i enkelte kyststrøk på Vestlandet.

Det er fremdeles slik at det stort sett er mindre snø enn normalen i Nord-Norge samt i fjellet på Vestlandet. Enkelte steder "Vestafjells" kan det være ordentlig skrallt med skiføre. Østafjells begynner snømengdene å normalisere seg, mens det langs kysten av hele Sør-Norge fremdeles er noe mer snø enn normalen.  Fordelingen av snøen er mye jevnere i år mellom østlandet og vestlandet enn i et normalår (se figuren nedenfor). Det er likevel tidlig på vinteren og mye kan skje før vinteren er over! Det er fremdeles håp for snøhungrige vestlendinger!

Det er stort sett "blåswix-føre" over hele landet.

Nordpå går nå snøgrensen ved havnivå. Blant annet i Tromsø har de fått et realt lass med snø den siste uke, men vær obs og bruk hodet: Skredfaren er høy! På tross av mye snø i løpet av sist uke er det mindre snø enn normalen overalt, bortsett på Finnmarksvidda. Her er det tilnærmet normale snømengder. NB! Snøkartet viser at det er betydelig mer snø enn normalen i indre Troms, men det er feil og vi jobber med å rette det opp. Det er mindre snø enn normalen også her.

I Trøndelag ligger snøgrensen stort sett ved havnivå. Det er mindre snø enn normalen sort sett overalt, med unntak av kystnære strøk ved Trondheimsfjorden. Det er skiføre overalt og i Bymarka rapporteres det om flotte og vinterlige forhold.

Vestlandet ligger også snøgrensen stort sett ved havnivå. Det er noe uvanlig i de mest kystnære områdene. I år er det også uvanlig jevn snøfordeling: kystnære områder har nesten like mye snø som litt lenger inn i landet. Enkelte steder i fjellet, hvor det normalt er flott å gå på ski, er det nå såpass lite snø i forhold til normalen at skiturer kun er for spesielt interesserte. Vinteren er imidlertid ikke over, og det kan fremdeles komme mye mer snø på Vestlandet. Kryss fingrene for det!

I Agder går snøgrensen ved havnivå. Som på Vestlandet er det mindre snø enn normalen i fjellet, og noen steder kan det være vanskelig å komme seg frem på ski. I lavlandet er det fremdeles mer snø enn normalen.

Østlandet ligger snøgrensen ved havnivå. I Oslomarka og i lavereliggende områder i innlandet er det omtrent som normalen, noe mindre enn normalen enkelte steder. Langs kysten av Vestfold, Østfold og Telemark er mer snø enn normalen. Enkelte steder i fjellet er det fremdeles mer snø enn normalen, men det begynner å normalisere seg. Vi østlendinger skal likevel ikke klage, bare nyte det hvite gullet til Kong Vinter.

Se mer detaljert kart på www.senorge.no og www.snøkart.no, eller følg oss på facebook og twitter.

 

Kjente feil og usikkerheter i snøkartene:
I randsonen mellom snø og barmark vil ofte snøkartet være usikkert og små snømengder kan gi store utslag spesielt for "%-av normalen"-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor små avstander. Generelt vil snøkartet i grensentraktene være beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for å generere nedbør- og temperaturverdier over hele landet kan gjøre feil i områder hvor det er få målinger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer snøkartet snømengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med å løse problemet. Øst på Østlandet overestimeres også snømengden.