Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snørapport - Snømengder i Norge per 3.desember 2009

Pressemelding   •   des 04, 2009 10:51 CET

Det er nå kuldegrader selv i lavlandet, og det er bare å vente på mer hvitt gull fra himmelen! Flere steder Østafjells er det allerede paradis på jord for skifolket , og det er ingen grunn til å ikke starte skisesongen NÅ!

Snøforholdene på Harahorn, Hemsedal, 28. november 2009. Foto: Ragnar Ekker/NVE.

Datagrunnlag for snørapporten

Denne ukes snørapport er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og snø. NVE.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1971-2000.

Les mer om snøtaksering eller snømåling her.

www.nve.no/snorapport

I løpet av sist uke har det vært litt varmere enn normalt i hele landet. Nedbøren har likevel kommet som snø i lavlandet, men i de aller, aller mest kystnære områdene smeltet dessverre snøen før kuldegradene kom. Snøgrensen går likevel relativt lavt flere steder, og det er skimuligheter f.eks høyt i Oslomarka. På Vestlandet og i Nord-Norge har de også fått et etterlengtet snøfall, så nå skulle det være skimuligheter for alle skiinteresserte! Mest snø kom det vest for vannskillet, med opp mot 100 mm snø (målt i vannekvivalent) enkelte steder.

I Finnmark , Troms og Nordland går nå snøgrensen stort sett ved havnivå. Disse fylkene har fått 20 -50 mm snø (målt i vannekvivalent) i løpet av uken, noe som er kjærkomment for skientusiastene i Nord. Det er fremdeles mindre snø enn normalen, bortsett fra sør på Vidda og i indre deler av Troms, der det er tilnærmet normale snømengder.

I Trøndelag ligger også snøgrensen stedvis ved havnivå, selv om den enkelte steder ligger så høyt som 400-600 moh. Skientusiastene kan finne frem noen gamle ski og kose seg i Bymarka, men for å få mer snø og boltre seg i, er det de indre områdene i sør og øst som gjelder. Det har kommet under 20 mm snø (målt i vannekvivalent) i løpet av uken, og det er fremdeles lite snø i forhold til normalen, bortsett fra i grensetraktene.

Enkelte steder på Vestlandet finnes det også snø til havnivå, og i snitt går snøgrensen mellom 0 og 350 moh nord for Sognefjorden, mens snøgrensen i Hordaland og Rogaland ligger opp mot 500 moh. Det er mindre snø enn normalen, men tørrføre i høyden. For de snø- og skiinteresserte på Vestlandet ser livet lyst ut!

I Agder må en over 150 - 200 moh. for å få snø under skia. Det er mindre snø enn normalen, men skifolket finner tørr snø over ca 800 moh.

Østlandet ligger også snøgrensen rundt 200 moh. For de ivrigste er det nå skiføre i marka, og for de som krever de virkelig store snømengdene kan fjellområdene på Østlandet anbefales. Her er det betydelig mer snø enn det som er vanlig i desember og foreløpig er vinteren av de 2-3 mest snørike flere steder.

God skitur!

Se mer detaljert kart på www.senorge.no og www.snøkart.no, eller følg oss på facebook og twitter.

 

Illustrasjon: Endring i snømengde siste syv døgn. Kilde: www.senorge.no

Kjente feil og usikkerheter i snøkartene:
I randsonen mellom snø og barmark vil ofte snøkartet være usikkert og små snømengder kan gi store utslag spesielt for "%-av normalen"-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor små avstander. Generelt vil snøkartet i grensentraktene være beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for å generere nedbør- og temperaturverdier over hele landet kan gjøre feil i områder hvor det er få målinger. I indre Troms og innerst iSognefjorden overestimerer snøkartet snømengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med å løse problemet. Øst på Østlandet overestimeres også snømengden.