Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snørapport - Snømengder i Norge pr 9. desember 2009

Pressemelding   •   des 10, 2009 12:01 CET

Kong Vinter fester grepet om Østlandet, mens skifolket i vest og nord må klare seg med mindre snø enn normalen og bart over uvanlig store områder.

Glade skiunger tester ut de rekordstore snømengdene i Ål i Hallingdal, 6. desember 2009

Datagrunnlag for snørapporten

Snørapporten er utarbeidet av Heidi Bache Stranden, Hydrologisk avdeling, seksjon for bre, is og snø, NVE.

Snøvurderingen er basert på snøkartet samt en snøhydrologisk vurdering av forholdene. Snømengden er gitt i forhold til normal snømengde for aktuell dag i året basert på statistikk for perioden 1971-2000.

Les mer om snøtaksering eller snømåling her.

www.nve.no/snorapport

Om det er noen trøst for skientusiastene i vest og nord, så er vi fremdeles noen snøfall unna fryd og gammen i lavlandet østafjells også. Det er mindre snø enn normalen lavere enn 500 m oh., men for entusiastene begynner det å bli skiføre f.eks i Oslomarka. I løpet uken er det Østlandet som har fått mest snø. På Vestlandet og i Nord-Norge har det knapt kommet nedbør i form i av snø.

I lavereliggende områder i hele landet har det smeltet snø, men vi som bor på Østlandet får trøste oss med at det i fjellet er fantastiske snø- og skiforhold!På vår målestasjon på Bakko i Hol i Hallingdal viser målinger at det aldri tidligere har vært registrert så mye snø så tidlig på sesongen(snøstasjonen ble opprettet i 1998). Der er det nå 74 cm snø (eller 190 mm snø målt i vannekvivalent) på stasjonen. 2007/2008-vinteren var også kjent som en god vinter i Hallingdal, men p.t. kan vi skilte med dobbel så mye snø på stasjonen som i desember 2007.Vinter'n ser med andre ord svært lovende ut!

I Finnmark , Troms og Nordland går nå snøgrensen fra havnivå opp til 100 m oh. På Vidda er det tilnærmet normalen med snø, mens det forøvrig er mindre snø enn normalen. Fjellområdene i f.eks. Lofoten og Ofoten har fått et dryss med snø, men det er neppe skiføre, ivertfall ikke annet enn på ubrøytete skogsbilveier.

I Trøndelag ligger snøgrensen stedvis ned mot 300 m oh., men stort sett må man over 500 m oh. for å få snø under skiene. Det er mindre snø enn normalen, og trolig ikke skiføre i Bymarka.

Enkelte steder på Vestlandet går snøgrensen ned mot 500 m oh. Det er likevel trolig at skifolket må opp mot 700 m oh., for å få noe annet enn sporadiske snøflekker under skiene. I Rogaland går snøgrensen opp mot 1000 m oh. Det er mindre snø enn normalen.

I Agder må en over 400 - 500 moh. for å få snø under skiene. Det er mindre snø enn normalen, og snøgrensen går høyere enn vanlig.

Østlandet ligger snøgrensen rundt 150-200 moh. Selvom det er mindre snø enn normalen i lavlandet er det, for de ivrigste, mulighet for å gå på ski f.eks i Oslomarka. I Langfjella ligger dette ann til å bli en knallvinter, og det er ingen grunn til å ikke benytte anledningen til en førjulshelg med ski på bena!

God skitur! 

Se mer detaljert kart på www.senorge.no ogwww.snøkart.no, eller følg oss på facebook og twitter.

 

Illustrasjon: Endring i snømengde siste syv døgn. Kilde: www.senorge.no

Kjente feil og usikkerheter
I randsonen mellom snø og barmark vil ofte snøkartet være usikkert og små snømengder kan gi store utslag spesielt for "%-av normalen"-kartet. Kartet kan derfor variere mye innenfor små avstander. Generelt vil snøkartet i grensentraktene være beheftet med usikkerhet som i hovedsak skyldes at metoden som anvendes for å generere nedbør- og temperaturverdier over hele landet kan gjøre feil i områder hvor det er få målinger. I indre Troms og innerst i Sognefjorden overestimerer snøkartet snømengdene. Dette er en kjent feil og vi jobber med å løse problemet. Øst på Østlandet overestimeres også snømengden