KLP

Snøtunge tak kan bli dyrt

Pressemelding   •   feb 20, 2013 14:58 CET

Når det blir mildvær og regn på senvinteren, vil snøen på taket bli ekstra tung. Huseieren har ansvar for at det ikke er mer snø på taket enn hva bygget tåler.

- Skuff vekk snøen før det oppstår farlige situasjoner. Et tak som raser sammen kan gi katastrofale følger, sier Thomas Nilsen i Skadeforebyggende avdeling i KLP.

- Vi har sett eksempler på svært alvorlige konsekvenser av snøtunge tak som har rast sammen. I verste fall kan menneskeliv gå tapt, sier Nilsen.

Dersom det skulle inntreffe en skade og det viser seg at hus- eller hytteeier ikke har overholdt pliktene, kan forsikringsselskapet betale ut mindre i erstatning:

- I tillegg er det slik at som forsikringstaker har du visse plikter som må oppfylles hvis du skal kunne forvente full erstatningsutbetaling etter en skade. Dersom det skulle inntreffe en skade og det viser seg at forsikringstaker ikke har overholdt disse pliktene, kan forsikringsselskapet avkorte erstatningen, sier Nilsen.

Retningslinjer om snøtyngde
For deg som er privat eier av hus og hytte betyr dette at du må passe på å fjerne snø fra tak, takrenner, vegger, verandaer og terrasser jevnlig. Nilsen gjør oppmerksom på at hver og en må sette seg inn i hvilken snøtyngde eget tak er beregnet til å tåle.

Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter gir retningslinjer for hvor stor belastning et bygningstak skal tåle. Reglene i Plan- og bygningsloven gjelder for alle typer bygg, både vanlige bolighus, fritidsboliger og store bygg som skoler, idrettshaller, industribygg og kjøpesentre.

Kommuner og andre eiere av skoler og store publikumsbygg bør være særlig oppmerksomme på om det er mye snø på taket:
- Store bygg skal tåle det vi kaller påregnelige påkjenninger, men ved spesielt stor snøbelastning må snøen måkes fra taket. Er det varslet store snømengder når snøbelastningen på taket allerede er høy, må taket måkes umiddelbart for å avverge skade, sier Nilsen.

 

Tips for snøtunge tak:

- Fjern snøen jevnt på begge sider av mønet. Skjevbelastning kan skade takkonstruksjonen.
- La de nederste 10-20 cm med snø ligge igjen når du måker. Da unngår du å skade takbelegget med
snøskuffen
- Rensk opp i takrennene om høsten. Tette takrenner kan føre til store vannskader på taket når snøen smelter. Selv små lekkasjer kan føre til mugg og råte.
- Husk å sette opp fysiske sperrer nedenfor taket når du rydder det for snø og is.

 
Kontaktperson: Thomas Nilsen, tlf  90867121

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.