Statens forurensningstilsyn

Søker om leteboring i Norskehavet

Pressemelding   •   jan 07, 2010 10:16 CET

05.01.10 Centrica Energi søker om utslippstillatelse i forbindelse med boring av letebrønn 6407/12-3 i PL 470, Caerus. Høringsfristen er 6. februar 2010.


Letebrønn 6407/12-3, Caerus: Brønnen er lokalisert omlag 153 km vest for Vikna i Nord-Trøndelag og omlag 68 km nordvest for øygruppen Froan i Sør-Trøndelag.

Boringen planlegges igangsatt 18. april 2010, og estimert varighet er 20 døgn.

Nærmeste korallforekomster er henholdsvis 1341m sørøst, 1596 m nordøst og 1876 m sørøst for lokasjonen.

Kjemikalier i gul og grønn kategori

Operatøren søker om utslipp av totalt 60 tonn kjemikalier i gul kategori og 1477 tonn kjemikalier i grønn kategori.

Det er utført miljørisiko- og beredskapsanalyse for den planlagte aktiviteten. Boringen er av operatøren vurdert til ikke å medføre uakseptabel skade på det ytre miljø.

Høringsfrist 6. februar 2010

Vi ber om at høringsinstansene sender eventuelle uttalelser til SFT innen 6. februar 2010, gjerne elektronisk til postmottak@sft.no med referansenummer 2009/1467.