Software Innovation AS

Software Innovation først igjen!

Pressemelding   •   feb 20, 2014 12:01 CET

Software Innovation har som leverandør av sak- og arkivsystemet Public 360˚ fått den første offisielle godkjenning som komplett NOARK 5-løsning i Norge. 

Riksarkivet har nå gitt Public 360˚ endelig godkjenning som komplett NOARK 5 Sak/Arkiv-løsning. Software Innovation kan dermed glede seg over å være første leverandør på det norske markedet som oppnår en slik godkjenning i henhold til Riksarkivets omfattende krav til avlevering, slik disse er formulert i siste versjon av NOARK 5-standarden*. 

-Det har vært en omfattende kvalitetskontroll fra Riksarkivets side, og vi er veldig glade for endelig å ha kommet i mål, sier Knut-Erik Gudim, produktsjef for 360˚ hos Software Innovation.

Etter å ha hatt en midlertidig godkjenning i flere år kan eksisterende og nye kunder av Software Innovation nå være helt sikre på at arkiv basert på Public 360˚ vil avlevere dokumenter og data til Riksarkivet i henhold til alle formkrav, hvilket er et viktig kvalitetsstempel. I tillegg oppfyller Public 360° de funksjonelle krav som stilles til en moderne sak/arkiv-løsning.

Økende interesse for arkivløsninger
Programvareselskapet opplever en økende interesse både i offentlig og privat sektor, ikke bare for 360° som standard sak- og dokumenthåndteringsløsning, men også for selskapets modul for «arkivkjerne». Flere og flere ser behovet for en fleksibel og sikker «arkivkjerne» som kan benyttes for å fange dokumenter fra virksomhetens fagsystemer eller fra samhandlingsløsninger som Microsoft SharePoint. 

-Vi har nå utviklet en arkivkjerne som et separat produkt for elektronisk arkivering. Den følger både nordiske og internasjonale arkiv- og records management standarder og som har en stor grad av fleksibilitet med hensyn til lagring av metadata og skalering. I takt med økende produksjon av informasjon og dokumenter, ser vi arkiv som en viktig del av vår videre utvikling i tiden som kommer, forteller Gudim.

-Digitale sak- og arkivløsninger som oppfyller krav slik som i Riksarkivets NOARK 5-standard eller Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) eArkiv-standard, gjør at virksomheter kan tilgjengeliggjøre offentlig informasjon for publikum på en sikker måte, i fremtiden også gjennom skytjenester, forklarer han.

Sikrer dokumentasjon for fremtiden
Riksrevisjonen påpekte i 2010 at situasjonen for bevaring av dokumentasjon i kommunal sektor er kritisk og at elektroniske systemer ikke er laget med tanke på avlevering og sikring av data for fremtiden**.

-Gode funksjoner for dokumentfangst og arkivdanning er nødvendig for at ansatte skal kunne jobbe enklere, mer effektivt og med høyere kvalitet, og for at virksomheten skal kunne bygge sin virksomhetshukommelse. Enkel tilgang til riktig informasjon er også et viktig element i å forbedre og forenkle offentlig sektor for publikum og næringsliv, sier Gudim.

-Nasjonalt og internasjonalt skjer det en spennende utvikling på arkivområdet og Software Innovation er aktive i flere land. I Norge er en endelig godkjenning av Public 360° som NOARK 5-løsning en viktig milepæl for oss, understreker han.

*Riksarkivet: http://arkivverket.no/arkivverket/Offentleg-forvalting/Noark/Noark-5/Godkjenning/Prosessbeskrivelse
**Samdok:
http://samdok.com/nytt-fra-prosjektene/arkivdanning/

Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedeværelse. Vi utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management og informasjonshåndtering bygget på Microsoft-teknologi og har nærmere 30 års kompetanse og erfaring med å levere standardløsninger for dokumenthåndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. Vår misjon er å hjelpe virksomheter med å gjøre informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Software Innovation har rundt 300 ansatte i Oslo, Stockholm og København og et utviklingssenter i Bangalore. Løsningene selges og leveres også gjennom et internasjonalt partnernettverk. Vi tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor.  www.software-innovation.no