Software Innovation AS

Software Innovation med sterk resultatvekst

Pressemelding   •   apr 17, 2013 15:11 CEST

Software Innovation kan vise til nok et år med vekst og solid utvikling. Resultatet i 2012 øker fra 36,9 til 57,3 millioner kroner, og selskapet opplever en stor økning i etterspørselen etter løsninger for ECM og informasjonshåndtering.

- Både offentlige og private virksomheter har fått øynene opp for de produktivitets- og kostnadsgevinster som oppnås gjennom bruk av ECM (Enterprise Content Management)-løsninger for dokumenthåndtering, informasjonsfangst, arbeidsflyt, arkivering og innholdsstyring. Det handler blant annet om forbedret effektivitet, reduserte kostnader, optimaliserte forretningsprosesser, etterrettelighet og bedre kundeservice. Markedet for våre løsninger blir stadig større og vi opplever at treffer blink med våre produkter, sier Torstein Harildstad, konsernsjef i Software Innovation.

ECM-markedet blomstrer

I følge Gartner utgjorde de globale inntektene fra salg av programvare for ECM i 2011 24, 5 milliarder kroner. I 2011 vokste ECM-markedet med 11,4 %, mens det i 2012 vokste videre med 7,1 % og utgjorde 27,2 milliarder kroner*. 

Gartner anslår at vi i 2013 vil se en videre vekst i markedet for ECM-løsninger, og da spesielt innenfor områder som dokumenthåndtering og arkivering, saksbehandling, Microsoft SharePoint og kundekommunikasjon**.

Selskapet fikk i 2012 totalt 69 nye kunder. I tillegg har cirka halvparten av kundebasen oppgradert til siste versjon. Kundetilveksten er god både når det gjelder private og offentlige virksomheter, i Skandinavia og internasjonalt. 

Offentlige digitaliseringsprosjekter

Digitaliseringen av offentlig sektor gir solide markedsutsikter. Software Innovation har i løpet av 2012 vært en sentral aktør i flere omfattende offentlige digitaliseringsprosjekter hos kunder både i Norge, Danmark og Sverige. Harildstad kan vise til en rekke nye offentlige avtaler:

-Vår sak- og arkivløsning Public 360° ble i fjor valgt av en rekke statlige foretak, deriblant DIFI, det danske kystverket og den danske sjøfartsstyrelsen, det svenske utenriksdepartement og den svenske kollektivtrafikmyndigheten. I tillegg vant vi flere viktige anbud i kommunemarkedet.

-Public 360° ble blant annet valgt som felles løsning i flere digitale kommunesamarbeid, deriblant hos Ås og Frogn kommune, som innfører fullelektronisk sak- og arkivløsning for å forenkle og effektivisere saksbehandling og dokumentflyt, øke publikumsinnsyn og bedre styringsinformasjon for oppfølging av saker og vedtak. Her har vi en samarbeidsmodell som vi vil se mye mer av fremover, påpeker Harildstad.  

Privatmarkedet kommer etter

I privatmarkedet kan Software Innovation vise til en rekke nye og viktige kundeavtaler knyttet til løsningen Business 360°. Blant de nye privatkunder i 2012 er selskaper som Olav Thon Gruppen, Glava og svenske Sparbanken Syd.

-Et godt eksempel er Glava som med hjelp av Business 360° skal knytte sine avdelinger tettere sammen, øke effektivitet og gi de ansatte enklere, raskere og kvalitetssikret tilgang til dokumenter i én felles løsning for informasjonshåndtering, forklarer Harildstad.

ProArc ble i 2012 valg at en lang rekke selskaper innenfor olje, gass og engineering som ønsker å effektivisere prosjektgjennomføring og forbedre dokumentkontroll, blant annet for å bli mer konkurransedyktige i industrien. Økningen i lisenssalget på ProArc var i 2012 hele 41 %. Blant de nye kundene er Kongsberg Maritime, Fluid, Fabricom og LMG Marin.

Internasjonalt kan også selskapet vise til viktige kundeavtaler slik som EFTA i Belgia, eiendomsselskapet Provides, oljeselskapet Argos Terminals og sykehuset Spaarne, i Nederland. I Finland har Software Innovation fått kunder Metsähallitus (den finske skogsforvaltning) og City of Vantaa, og i Sør-Afrika provinsen Limpopo.

Vellykket dansk snuoperasjon

Etter en periode med dårlige resultater i det danske markedet, satte Software Innovation i 2011 i gang en vellykket snuoperasjon i den danske organisasjonen med lederskifte, kostnadsreduksjoner og styrket fokus på kundeservice og kundedialog.

Omstillingen i selskapets danske virksomhet alene har bidratt til resultatforbedring på NOK 14 millioner i 2012.  De danske lisensinntektene knyttet til sak- og dokumenthåndteringsløsningen 360° har steget med 94 % fra 2011 til 2012.

Stort fokus på rekruttering og kompetansebygging

-Nøkkelen til resultatforbedringen ligger i kunnskapsrike og tverrfaglige medarbeidere. Det er viktig å ha de riktige personene ombord. I tillegg til å rekruttere de riktige hodene, har vi investert i kompetanseutviklingsprogrammer på flere ulike nivåer i organisasjonen. Selskapet har gjort store investeringer i organisasjonen gjennom satsning på interne lederutviklings- og kompetanseprogrammer, samt et omfattende skandinavisk traineeprogram, sier Harildstad.

Årsresultat 2012:

Millioner kroner

2012

2011

Endring

Omsetning

328,2

300

9,4 % 

Driftsresultat

57,3

36,9

55,3 %

Resultat før skatt

30,2

18

67,8 %

*Gartner, Market Analysis and statistics. 29.03.13: Market Share: All Software Markets, Worldwide, 2012

**Gartner ,Market Analysis and statistics. 07.01.13: Agenda Overview for Application Software Market, 2013

Om Software Innovation:

Software Innovation er et skandinavisk selskap og blant de internasjonalt ledende leverandørene av programvare for informasjonshåndtering, dokumentkontroll og saksbehandling. Med 25 års erfaring og kompetanse arbeider vi målrettet med å levere fremtidsrettede, fleksible og brukervennlige løsninger. Vi skaper god kunnskapsdeling, effektiv samhandling, virksomhetskontroll og bedre service i private og offentlige virksomheter. Våre standard bransjeløsninger er bygget på Microsoft SharePoint og Office - markedets ledende plattform for samhandling. www.software-innovation.no