Software Innovation AS

Software Innovation signerer storavtale med UNINETT

Pressemelding   •   jun 10, 2013 15:07 CEST

Gjennom avtalen med UNINETT blir Public 360° den anbefalte nye løsningen for dokumenthåndtering, saksbehandling og arkivering hos 35 norske forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Avtalen, som har en ramme på 8 år og 63 millioner kroner, er den største i Software Innovations nyere historie. 

UNINETT-konsernet, som eies av Kunnskapsdepartementet og leverer nett og nettjenester til universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner, er ansvarlig for den omfattende anskaffelsesprosessen og avtaleinngåelsen.

De viktigste kriteriene for valg av løsning var brukervennlighet, integrasjon mot fagsystemer og pris, i tillegg til de funksjonelle og tekniske kravene. Software Innovation kom best ut både på løsning og brukervennlighet med sin sak- og dokumenthåndteringsløsning Public 360°, som nå blir tilgjengelig for 35 høyskoler og universiteter. Utrullingsprosjektet skal etter planen starte i januar 2014 etter forutgående prosjektplanlegging og pilotering av systemet.

-Det aller viktigste er brukervennlighet. Public 360° er enkelt å ta i bruk, også for de som kun skal anvende løsningen i ny og ne. Integrasjonen mot kontorstøttesystemene gjør at de ulike miljøene, enten det er saksbehandlere, forskere, administrasjon eller de som underviser, kan jobbe fra kjente brukerflater med et system som er tilpasset den enkeltes spesifikke rolle, forteller prosjektleder Bjørn H. Kopperud i UNINETT.

-De gode integrasjonsmulighetene mot fagsystemet Felles Studentsystem (FS) er også av stor betydning for brukeropplevelsen. Målsettingen er at brukerne etter hvert skal kunne jobbe med dokumenthåndtering og lagring i Public 360° direkte fra sine fagsystemer. Slik får de en bedre brukeropplevelse og vi sikrer at datafangsten blir best mulig og mest mulig effektiv, sier Kopperud.

Synergieffekter og læring
I tillegg til at de med den nye løsningen vil sikre at arkivforskrifter følges, er målsetningen å få en enklere saksgang, forenkle søk og gjenfinning av informasjon, få kontroll over dokumenter, sørge for mer effektive digitale arbeidsprosesser og få en felles elektronisk arkivering. Det er mange fordeler ved at høyskolene og universitetene tar i bruk samme løsning.

Teknisk direktør for felles administrative systemer (FAS) i UNINETT, Olav Isak Sjøflot, er også godt fornøyd med den nylig inngåtte avtalen.

-Samarbeidet vil gi sektoren stordriftsfordeler i tillegg til en mer enhetlig anvendelse og systembruk på tvers av institusjonene. Dette vil, sammen med vår samarbeidsløsning Agora, gi gode synergier i form av kunnskapsdeling og læring, og generelt bedre samhandlingsmuligheter. For sektoren er det også et viktig poeng at vi med Software Innovation får en avtaleform hvor én og samme leverandør forestår systemutvikling, applikasjonsforvaltning og systemdrift. Dette gir oss muligheten til å tilby sektoren en løsning basert på en klar tjenestenivåavtale (SLA) og gir oss ett kontaktpunkt med full oversikt over driftsstatus, våre brukeres opplevelse av systemet og alle merkantile forhold, sier Sjøflot.

Public 360° leveres som en private cloud-løsning, og skal driftes av det norske ekspertisemiljøet i Basefarm


En strategisk viktig avtale for Software Innovation
Software Innovation har med den nye rammeavtalen tatt et stort skritt videre i satsningen på markedet for forskning og utdanning. I følge salgsdirektør for offentlig sektor i Software Innovation, Odd-Henrik Hansen, er dette et stort gjennombrudd for selskapet, som fra før kan vise til kunder som SINTEF, Linköping Universitet, Chalmers Tekniska Högskola, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) og Danmarks Tekniske Universitet (DTU).

-Forskning og utdanning er et viktig satsningsområde hvor vi har begynt forsiktig og gradvis bygget opp en god skandinavisk kundebase og solide referanser. At vi nå vinner denne rammeavtalen med toppscore på en rekke områder, er en bekreftelse på at vi tilfredsstiller de mest omfattende krav og kan tilby et produkt av ypperste klasse, sier Hansen.

-Vi er veldig glade for å skulle levere Public 360° til så mange norske utdanningsinstitusjoner, og være med på å hjelpe norske høyskoler og universiteter i deres fremtidige digitale informasjons- og kunnskapsforvaltning, understreker han.

Bilde: Administrerende direktør i Software Innovation, Torstein Harildstad, tar et virtuelt håndtrykk med teknisk direktør for felles administrative systemer (FAS) i UNINETT, Olav Isak Sjøflot, ved signering av avtalen.

Om Software Innovation:
Software Innovation er et skandinavisk programvareselskap med en voksende internasjonal tilstedeværelse. Selskapet utvikler og selger programvare for Enterprise Content Management (ECM) og informasjonshåndtering bygget på Microsoft-teknologi. Selskapet har nærmere 30 års kompetanse og erfaring med å levere standardløsninger for dokumenthåndtering, saksbehandling og teknisk dokumentkontroll. Vår misjon er å hjelpe virksomheter med å gjøre informasjon til sin mest verdifulle ressurs. Selskapet har rundt 340 ansatte og løsningene selges og leveres også gjennom et internasjonalt partnernettverk. Software Innovation tilbyr produktene ProArc, Business 360°, Public 360° og DocuLive, som i dag brukes av mer enn 600 virksomheter og 200.000 brukere i privat og offentlig sektor. www.software-innovation.no