Utenriksdepartementet

Solheim holder tenkemøte om Haiti

Pressemelding   •   jan 25, 2010 21:48 CET

Priv. til red.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim har invitert et knippe personer med særlig god kjennskap til Haiti til et møte om hva landet trenger på lengre sikt.

Solheim ønsker innspill til Norges engasjement for Haiti. Landet vil trenge omfattende internasjonal bistand også etter det akutte hjelpearbeidet som nå pågår.

Norge har støttet ulike prosjekter på Haiti de siste ti årene. I forbindelse med jordskjelvet har Norge hittil bidratt med 200 millioner kroner til nødhjelpsarbeidet.

Pressen er velkommen til å være til stede ved åpningen av møtet. Solheim er også tilgjengelig for spørsmål etter møtet.

Tid: Tirsdag 26. januar kl. 11.30-12.30.
Sted: Utenriksdepartementet, 7. juni plassen

Se også aktuelle spørsmål og svar om bistanden til Haiti på UDs nettsider.

Pressekontakt: Informasjonsrådgiver Wera Helstrøm, mobil 994 09 323.