Miljøverndepartementet

Solheim på befaring etter grunnstøting i Ytre Hvaler nasjonalpark

Pressemelding   •   feb 18, 2011 16:32 CET

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er bekymret over grunnstøtingen i Ytre Hvaler nasjonalpark. Sammen med fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen skal han i dag befare ulykkesstedet for å bli orientert av aksjonsledelsen.

– Dersom oljen treffer land, vil det kunne få store negative konsekvenser for sjøfugl og naturverdier i nasjonalparken. Men oljeberedskapen er på plass og forholdene for opprydding er gode med fint vær og lite sjøgang, sier Erik Solheim.

Containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte ca. klokken 20.00, torsdag 17. februar på Kvernskjær mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor Hvaler. Den har trolig rundt 800 tonn tungolje om bord. Lekkasjene er i to tanker midtskips, med 250 tonn olje i hver.

Ytre Hvaler nasjonalpark omfatter ca. 354 kvadratkilometer av kystlandskapet og havbunnen i Hvaler og Fredrikstad kommuner.

Hvalerøyene og sjøområdene er svært viktige for det biologiske mangfoldet. Sammen med den tilgrensende svenske nasjonalparken Kosterhavet nationalpark er det sikret et stort sammenhengende område for å ta vare på et unikt mangfold av marine naturtyper både på grunt og dypt vann.

Artsrikdommmen er stor på bløtbunnsområder og hardbunnsområder, fra grunne bølgeutsatte områder ved Heia til dyp på over 400 meter mellom Søster og Torbjørnskjær. Det er flere korallrev i området. Det mer enn 1200 meter lange korallrevet som er registrert ved Tisler, skal være et av verdens største innaskjærs korallrev som man kjenner til. Forekomstene av koraller med fauna og andre sjeldne dyrearter gjør området unikt i internasjonal sammenheng.

Nasjonalparken er et av de viktigste områdene for friluftsliv i Oslofjorden. Store arealer er sikret som friluftsområder av Oslofjordens Friluftsråd. Området er attraktivt for båt- og fotturer, soling og bading. Nasjonalparken er også et attraktivt turmål for de mange hytteeierne i Hvaler og Fredrikstad kommuner.

Bilder fra Ytre Hvaler nasjonalpark til bruk for presse

Alle bilder, med unntak av undervannsbildene, skal krediteres Fylkesmannen i Østfold. Undervannsbildene skal krediteres Lundälv/Lisbeth Jonsson.

Mer om grunnstøtingen:


Landfasten, Ytre Hvaler nasjonalpark. Foto: Fylkesmannen i Østfold.