KLP

Solid årsresultat for KLP

Pressemelding   •   feb 22, 2013 09:05 CET

KLP kan vise til gode resultater for 2012 med god avkastning, lave kostnader og stor tilflytting av nye kunder. For fjerde år på rad har KLP den beste verdijusterte avkastningen av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet.

Verdijustert og bokført avkastning i 2012 endte på henholdsvis 6,7 og 5,0 prosent. Aksjer, omløpsobligasjoner og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.

- Vi har kunder og eiere som prioriterer soliditet og langsiktighet i kapitalforvaltningen. Dette gir oss et veldig godt utgangspunkt fremover. Til tross for tidvis urolige finansmarkeder og lavt rentenivå kan KLP vise til en meget god avkastning for 2012, sier konsernsjef Sverre Thornes.

Forventet levealder i befolkningen øker. Det innebærer at pensjonene skal utbetales over lengre tid og medfører behov for å styrke premiereserven. En stor del av overskuddet fra 2012 vil derfor alle livsforsikringsselskapene benytte til å styrke reservene.

Årets resultat gir grunnlag for å overføre 2,3 milliarder kroner til kundenes premiefond og samtidig sette av 3,0 milliarder kroner til oppreservering for langt liv.

- KLP leverer et solid resultat for 2012. Så sterke tall gir overskudd som vil dekke en betydelig del av oppreserveringsbehovet som følger av at folk lever lenger, noe som vil være en stor fordel for våre kunder, sier Sverre Thornes.

Vant anbud
KLP gjorde det meget godt i anbudskonkurransen sist høst. Fra nyttår har KLP fått 14 nye kommunekunder. I tillegg valgte de tre av KLP-kommunene som var på anbud å videreføre kundeforholdet i selskapet.
Fra årsskiftet får KLP derved en netto tilflytting av kundemidler på nær 6 milliarder kroner og 28.000 nye medlemmer i pensjonsordningen.

- Dette er KLPs beste flytteresultat på flere ti-år. Dette oppfatter vi som en anerkjennelse av KLP som en konkurransedyktig og kostnadseffektiv pensjonsleverandør, sier Thornes.

God soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet. Ved utgangen av fjerde kvartal hadde KLP en total soliditetskapital på 44,1 milliarder kroner som tilsvarer 17,4 prosent av forsikringsfond, og der kursreguleringsfondet utgjorde 9,3 milliarder kroner. Soliditeten er sterk i forhold til myndighetenes krav.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av 2012 en forvaltningskapital på 331,6 milliarder kroner, mens livselskapet hadde en forvaltningskapital på 299,6 milliarder kroner.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for fjerde kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 4Q-2012 
Bokført kapitalavkastning 5,0 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 6,7 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 6,8
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 10,8
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr)  331,6
Kapitaldekning 10,6 prosent
Solvensmargin 233,2 prosent

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Direktør Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 324 milliarder kroner.