KLP

Solid avkastning gir handlefrihet

Pressemelding   •   nov 01, 2013 09:00 CET

KLPs gode resultater i 2013 gjør selskapet i stand til å styrke avsetninger til langt liv. Nærmere 50 kommuner antas å flytte sine pensjonsordninger til KLP allerede ved førstkommende årsskifte.

KLP har fortsatt den beste verdijusterte avkastningen og de laveste kostnadene av selskapene som konkurrerer i det offentlige tjenestepensjonsmarkedet. Verdijustert og bokført avkastning etter tredje kvartal endte på henholdsvis 4,5 og 3,4 prosent. Aksjer og eiendom er de viktigste bidragsyterne til den gode avkastningen.

- For ansatte i offentlig sektor og våre kunder er det viktig å vise at vi tar godt vare på pensjonsmidlene gjennom å levere gode resultater, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP.

Tredje kvartal 2013 var preget av et meget sterkt aksjemarked, mens trenden mot noe høyere markedsrenter er opprettholdt. Dette medførte at verdijustert avkastning i tredje kvartal ble 1,7 prosent, mens bokført avkastning endte på 1,2 prosent.

Hittil i år er det gjennomført en foreløpig oppreservering på 1664 millioner kroner for å styrke avsetninger til langt liv. KLP har til hensikt å gjennomføre den andel av oppreserveringen for langt liv som tillates dekket fra kunderesultatet ved årets slutt.

Ny markedssituasjon
KLPs konkurrenter i markedet for forsikrete løsninger for offentlig tjenestepensjon (OfTP) har varslet at de i løpet av en tre årsperiode trekker seg ut av markedet for forsikret OfTP. Dette berører 78 kommuner og et stort antall bedrifter som i dag er kunder på forsikret OfTP.

Nærmere 50 kommuner antas å flytte sine pensjonsordninger til KLP allerede ved førstkommende årsskifte. Innen offentlig tjenestepensjon er alternativet nå forsikret løsning i KLP eller etablering av egen, eller eventuelt en interkommunal, pensjonskasse. I dette markedet er det flere tilbydere av administrative tjenester. 

- KLP møter den endrede markedssituasjonen med fortsatt fokus på verdiskaping gjennom god avkastning, lave kostnader og god service, sier Thornes.

Meget god soliditet
KLP har fortsatt en meget god soliditet og er godt rustet til å møte svingninger i finansmarkedene. KLP har ved utgangen av kvartalet en total soliditetskapital på 50,6 milliarder kroner som tilsvarer 18,3 prosent av forsikringsfond med rentegaranti. Selskapets soliditet er også sterk i forhold til myndighetenes krav.

KLP-konsernet hadde ved utgangen av tredje kvartal en forvaltningskapital på 375 milliarder kroner. Av dette utgjør 303,9 milliarder kroner pensjonsfond tilhørende offentlig tjenestepensjon.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for tredje kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 3Q-2013 
Bokført kapitalavkastning 3,4 prosent
Verdijustert kapitalavkastning 4,5 prosent
Premieinntekter (mrd kr) 19,5
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (mrd kr) 8,9
Forvaltningskapital KLP Konsern (mrd kr) 375
Kapitaldekning 10,4 prosent
Solvensmargin 224 prosent

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning 90 52 43 12
Kommunikasjonsdirektør Ole Jacob Frich 90 91 55 23
Direktør Finans Per Victor Nordan 92 03 55 00

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 376 milliarder kroner.