Pronova BioPharma ASA

Solid fremgang - viktige milepæler oppnådd

Pressemelding   •   feb 12, 2010 09:35 CET

12. februar 2010, Lysaker: Legemiddelselskapet Pronova BioPharma fortsatte fremgangen også i fjerde kvartal 2009 med en omsetningsvekst på 48,2 prosent og en resultatvekst (EBITDA) på 52,6 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Selskapets reseptbelagte omega-3 deriverte legemiddel passerte i løpet av kvartalet den magiske grensen for årlig sluttbrukersalg på en milliard dollar.

Pronova BioPharma er det første norske selskapet med et terapeutisk legemiddel som har oppnådd "blockbuster"-statusen som følger milliardomsetningen i sluttbrukermarkedet. I tillegg til denne begivenheten ble konsernets nye fabrikk i Kalundborg i Danmark EU-godkjent og sikret dermed at de kommersielle leveransene kan starte i første kvartal. Godkjenning fra amerikanske myndigheter (FDA) ventes i løpet av første halvår.

Kraftig produksjonsvekst

Den nye fabrikkenutnytter allerede 80 prosent av sin designkapasitet. Dette muliggjorde en samlet produksjon på 504 tonn av selskapets aktive farmasøytiske ingrediens i kvartalet, og årsproduksjonen landet dermed på hele 1 625 tonn for året som helhet. 440 tonn ble levert i kvartalet.

- Vi oppnådde en svært positiv utvikling gjennom året og avsluttet med rekordleveranse. Vi er svært tilfreds med at vår nye fabrikk innfrir og gir oss ønsket produksjonskapasitet slik at vi nå kan fokusere på videreutvikling av selskapets mange markedsmuligheter, sier konsernsjef Morten Jurs i Pronova BioPharma.

Stort potensial

Den nye fasen konsernet går inn i, innebærerat vekststrategien fortsetter, men med økt fokus på å utvikle markedspotensialet for eksisterende og nye produkter. Det innebærer lansering i nye geografiske områder, videreutvikling av eksisterende produkter og utvikling av nye indikasjoner.

Forsknings- og utviklingsaktivitetene innenfor nye generasjoner av omega-3 utledede legemidler forløper som planlagt. I tråd med strategien om å videreutvikle sine produkter, trappes investeringene I forsknings- og utviklingsaktivitetene opp I 2010. Det er blant annet planlagt oppstart av kliniske studier i år som vil medføre økte kostnader.

Forbereder utbytte i 2011

Ettersom den nye fabrikken i Kalundborg er ferdigstilt, venter selskapet å kunne utbetale utbytte for virksomhetsåret 2010. Utbyttet vil bli basert på nettoresultatet som oppnås gjennom året og selskapets finansielle posisjon.

Konsernets nettoresultat for fjerde kvartal 2009 ble 84,4 millioner kroner og var negativt påvirket av valutaeffekter relatert til verdsettelse av lån mellom selskapene i konsernet, men uten kontanteffekt. Driftsinntektene beløp seg til 538,1 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 363 millioner kroner i tilsvarende periode i 2008. Den totale omsetningen for året som helhet økte fra 1301,5 millioner kroner i 2008 til 1789,8 millioner kroner i 2009.

Rekordhøyt driftsresultat

Driftsresultatet (EBITDA) var rekordhøyt i kvartalet, og endte på 230,8 millioner kroner. For 2009 som helhet ble driftsresultatet 823,4 millioner kroner. Driftsmarginen endte på komfortable 42,9 prosent i fjerde kvartal og 46 prosent for 2009 som helhet, på linje med året før.[HUG#1383797]

Source: Millistream / Hug

Om Pronova BioPharma ASA

Pronova BioPharma er en global leder innenfor forskning, utvikling og produksjon av marin basert omega-3 deriverte legemidler. Produksjonen foregår i Sandefjord og Kalundborg, Danmark, ved hjelp av en unik og kompleks fremstillingsprosess

Pronova BioPharma ASA har to heleide datterselskap: Pronova BioPharma Norge AS og Pronova BioPharma Danmark A/S. Hovedkontoret er på Lysaker.