Mesan AS

Solid resultat for Mesan

Pressemelding   •   feb 14, 2011 13:53 CET

- Det gode resultatet betyr at vi gjennom høy kvalitet på det vi leverer har lykkes med å gjøre en god jobb for kundene våre. Mesans forretningskonsept er IT-løsninger der standardsystemer ikke er tilstrekkelig, og i dette markedet har vi fortsatt å styrke vår posisjon. Vi tror at markedet vil øke ytterligere, noe som gir Mesan et godt utgangspunkt for videre vekst, sier daglig leder Gorm Hedløy i forbindelse med resultatfremleggingen.

Mesan er et av Norges største private IT-konsulentselskaper med 59 ansatte, lokalisert i Oslo sentrum. Selskapet er spesialist på systemutvikling og leveranser av administrative IT-systemer. Det gode resultatet det siste året er oppnådd på tross av økt konkurranse og et noe labilt marked når det gjelder konsulentbruk innen offentlig og privat virksomhet.

- Mesans fremgang siden starten for 10 år siden viser at det er behov for selskap som kan utvikle skreddersydde IT-løsninger tilpasset den enkelte kunde. Vi har satset på høy kvalitet og nærhet til brukerne, og sammen med dyktige ansatte har dette gitt nærmere en tredobling av driftsresultatet de siste fem år, understreker Gorm.

Mesans leveranser fordeler seg omtrent likt på offentlige og private kunder, og selskapet har nye rammeavtaler med blant annet Mesta, Møller Gruppen og Toll- og avgiftsdirektoratet. Videre har Mesan organisasjoner og etater som Norges forskningsråd, Telenor, Statsbygg og  Apokjeden på kundelisten.

 

Kontaktperson

Adm.dir Gorm Hedløy

Telefon: 928 69 727

E-post: gorm.hedloy@mesan.no

 

www.mesan.no

Fakta om Mesan

...når standardsystemer ikke er nok

Mesan er et norsk IT-konsulentselskap med 59 ansatte, lokalisert i Oslo sentrum.  Selskapet leverer løsninger av høy kvalitet innen utvikling og forvaltning av datasystemer, tilpasset den enkelte kundes krav og behov. Selskapets har bred kompetanse og evner å lage moderne og kreative IT- løsninger som passer for hver enkelt organisasjon. Mesans visjon er å være best i Norge på utvikling av skreddersydde administrative systemer for store kunder innen privat og offentlig sektor.

Type tjenester

  • Systemutvikling (leveranser av løsninger, ny- og videreutvikling, forvaltning)
  • IT-rådgivning