BWG Homes ASA

Solid resultat og sterke marginer

Pressemelding   •   nov 04, 2010 09:09 CET

BWG Homes ASA hadde operative driftsinntekter på NOK 662 millioner i 3. kvartal
2010. Det er en økning på 23,9 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2009.
Driftsresultatet (operativ EBITDA) ble NOK 83 millioner, en økning på 59,3
prosent. Kvartalets operative EBITDA-margin ble 12,5 prosent, og kvartalets
operative EBIT-margin ble 11,8 prosent.

Konsernets ordrereserve ved utgangen av kvartalet var NOK 1 903 millioner.
Ordrereserven har økt med 37,1 prosent i forhold til samme periode i 2009.

Kontantstrøm fra drift for kvartalet var positiv med NOK 32 millioner. Netto
rentebærende gjeld er redusert med NOK 102 millioner fra årsskiftet, og er NOK
252 millioner lavere enn ved utgangen av 3. kvartal 2009.

- Fortsatt økt produksjonskapasitet og effektiv drift kombinert med godt salg
har resultert i vekst i omsetningen og i resultater. Vi er godt fornøyd med
driftsresultatet og marginbildet. Konsernet har en tilfredsstillende
ordrereserve, og markedsutsiktene er positive. Dette bør gi et solid grunnlag
for videre vekst og resultatforbedring. At långiver nå har åpnet for utbetaling
av utbytte ser vi på som en ytterligere bekreftelse av konsernets finansielle
styrke, sier konsernsjef Lars Nilsen i BWG Homes ASA.

- Det arbeides med forbedringsprogrammer for å effektivisere og ytterligere
standardisere produksjonen i fabrikk og på byggeplass. Dette forventes å gi
positiv effekt inn i 2011. Anskaffelse av nye tomteområder, særlig i Sverige,
har høy prioritet for å kunne utvikle flere boligprosjekter i egen regi, sier
Lars Nilsen.


Operasjonelle hovedtall i 3. kvartal 2010*:
* Operative driftsinntekter: NOK 662 millioner (NOK 534 millioner)
* Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 83 millioner (NOK 52 millioner)
* Operativ EBITDA-margin: 12,5 % (9,7 %)
* Operativt driftsresultat EBIT: NOK 78 millioner (NOK 47 millioner)
* Operativ EBIT-margin: 11,8 % (8,8 %)
* Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 32 millioner (NOK 116
millioner)
* Ordreinngang: NOK 738 millioner (NOK 654 millioner)
* Ordrereserve: NOK 1 903 millioner (NOK 1 338 millioner)


Operasjonelle hovedtall akkumulert per 30.09.2010*:
* Operative driftsinntekter: NOK 2 082 millioner (NOK 1 878 millioner)
* Operativt driftsresultat EBITDA: NOK 258 millioner (NOK 189 millioner)
* Operativ EBITDA-margin: 12,4 % (10,1 %)
* Operativt driftsresultat EBIT: NOK 245 millioner (NOK 168 millioner)
* Operativ EBIT-margin: 11,7 % (9,0 %)
* Kontantstrøm fra drift etter renter og skatt: NOK 110 millioner (NOK 169
millioner)
* Ordreinngang: NOK 2 462 millioner (NOK 2 192 millioner)


* De operative tallene er basert på intern driftsrapportering som avviker fra
konsoliderte regnskapstall; se note 1 i kvartalsrapporten.

Konsernets resultatregnskap (IFRS) fremgår av side 9 i kvartalsrapporten.

For utfyllende og detaljerte resultater, se vedlagte kvartalsrapport.


Kontaktinformasjon:
Konsernsjef Lars Nilsen, tel: +47 23 24 60 00,
Finansdirektør Arnt Eriksen, tel: +47 23 24 60 37, +47 922 14 625.


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12