Tine BA

Solid resultatutvikling for TINE

Pressemelding   •   feb 25, 2010 09:21 CET

TINE leverer en solid resultatutvikling i 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Hovedfaktorene bak den positive utviklingen er kostnadsfokus, god innovasjonstakt og økt salg.

TINEs omsetning økte med syv prosent sammenliknet med 2008, fra 17,7 milliarder kroner til 18,9 milliarder kroner. Omsetningsøkningen skyldes primært økt råvarepris på melk, oppkjøp og valutaeffekter. Driftsresultatet for TINE Gruppa ble 911 MNOK, en økning på 291 millioner kroner fra 2008.

— TINE har gjennom et aktivt arbeid på kostnadssiden lykkes med å bedre resultatmarginen for 2009. Dette er kontinuerlig arbeid som med store og mindre grep gir resultater på sikt, sier konsernsjef Hanne Refsholt.
Merkevarer og innovasjon gir vekst
Veksten i forbruket var totalt sett god i de kategoriene der TINE er representert. For TINE bidro spesielt Biola, yoghurt og matlagingsproduktene til veksten. TineMelk solgte omtrent på nivå med fjoråret, mens på juice møtte TINE sterkere konkurranse i 2009. Dette medførte en nedgang i juice-volumet på 13 prosent.

- Vi ser en positiv utvikling av TINEs etablerte merker både gjennom relanseringer og lansering av flere nyheter. Vår satsing på innovasjon gir resultater og er også en god bidragsyter for resultatet i 2009. I løpet av de 10 seneste årene har vi lansert merkevarer som idag omsetter for 1,2 milliarder kroner, sier Refsholt.

På innovasjonssiden viser også lakseproduktet SALMA i datterselskapet Salmon Brands en positiv utvikling i 2009. Salgsveksten er størst i norsk dagligvare, men eksporten viser også økning, spesielt til Sverige og Frankrike.

Sterk internasjonal posisjon
Til tross for finanskrisen og at merkevaren er posisjonert i premiumsegmentet, klarte Jarlsberg å beholde sin sterke posisjon i det amerikanske markedet. Mens utviklingen i det europeiske markedet for ost var utfordrende i 2009, bidro kjøpet av Wernersson AB i Sverige og Ilchester Cheese Company Ltd i Storbritannia til at salget av Jarlsberg vokste både i England, Sverige og Danmark.
- TINE har i dag over 10 prosent av sin omsetning utenfor Norge og det utgjør 2,7 milliarder kroner. Det er hovedsakelig Jarlsbergs posisjon som en ledende internasjonal merkevare som bidrar til dette, forteller Refsholt.

Diplom satser på Norge og Danmark
Diplom-Is AS opplevde en reduksjon i omsetning og resultat for 2009 pga den dårlige sommeren. I Sverige har virksomheten vært preget av økte kostnader knyttet til grossistdistribusjon og med et lavere salg enn forventet. Dette negative utviklingen medførte at den svenske virksomheten ble solgt med virkning fra 8. februar 2010. Dette vil frigjøre ressurser for Diplom-Is AS til å fokusere sterkere på det norske og det danske markedet.

Utsiktene framover
Markedet for meieriprodukter forventes å bli preget av økt konkurranse både fra handelens egne merkevarer, nasjonale og internasjonale aktører. I tillegg venter TINE en utvikling med mer differensiert produktspekter innen lavpris og premiumprodukter.

- Tiden framover vil bli mer utfordrende for TINE, men vi har en god plattform for videre vekst på bakgrunn av vår erfaring med suksessfull merkevarebygging i både inn — og utland. For å styrke TINEs framtidige konkurransekraft skal vi oppnå en enda mer effektiv og rasjonell drift kombinert med strukturelle grep på anleggssiden, sier Refsholt.
Kontaktperson: Lars Galtung, leder TINE Kommunikasjon tlf: 98214812