Justis- og politidepartementet

Soningsoverføring mellom Norge og Romania

Pressemelding   •   sep 20, 2010 16:09 CEST

Justisminister Knut Storberget og statssekretær Alina Mihaela Bica signerte soningsoverføringsavtalen idag.

Justisminister Knut Storberget og statssekretær Alina Mihaela Bica har i dag signert avtalen om soningsoverføring av domfelte mellom Norge og Romania. 

– Kriminalitet er stadig mer internasjonal, påpeker justisminister Knut Storberget, som er opptatt av å sikre Norge avtaler og et nært samarbeid på justisområdet med andre land.

Justisministeren arbeider målrettet med å få flere utlendinger som får dom i Norge, til å sone i sitt eget hjemland. Avtalen med Romania vil gjøre det enklere å overføre rumenske domfelte til soning i hjemlandet og omvendt.

Avtalen effektiviserer og forenkler overføringsprosessen. Domfelte kan overføres raskere enn det som i dag er mulig etter den europeiske konvensjonen.  Avtalen legger opp til hurtigere saksbehandling og gir mulighet for soningsoverføring i tilfeller hvor overføring ikke er mulig per i dag. Eksempelvis stiller avtalen ikke krav til utvisningsvedtak for å overføre domfelte ved tvang, så lenge den domfelte er borger av det landet han eller hun skal overføres til og anses som bosatt der. 

Sammenlignet med 2008 ble antallet soningsoverføringer fra Norge doblet i 2009. I tillegg til de 27 som er soningsoverført hittil i år, er det truffet vedtak om overføring i fem saker hvor bare uttransporteringen gjenstår. Videre er det mange pågående saker. Det er per i dag 59 rumenske statsborgere i norske fengsler.

Før avtalen trer i kraft, må det foretas justeringer i Lov om overføring av domfelte. Lovendringen er nå på høring.

Storberget signerte samtidig en avtale med Romania om generelt samarbeid mellom Norge og Romania på justisområdet.