Skattebetalerforeningen

Spår arverush før nyttår

Pressemelding   •   nov 08, 2013 11:08 CET

Forslaget om å fjerne arveavgiften kan gi noen skattesjokk. – Mange vil spare store penger på å gjøre grep før nyttår, sier Rolf Lothe, fagsjef i Skattebetalerforeningen.

Regjeringen vil fjerne arveavgiften med virkning fra 1. januar 2014, varsles det i tilleggsproposisjonen som ble offentliggjort i dag. Det kan gi, ironisk nok, føre til en høyere skattebelastning for spesielt eiere av utleieboliger.

- Det er bra at regjeringen velger å fjerne arveavgiften. Men jeg tror ikke alle er klar over at de kan risikere å måtte betale langt mer i skatt enn arveavgift når de arver, sier Lothe.

Innstramming

Samtidig med fjerning av arveavgiften foreslås det nemlig en klar innstramming i skattereglene. Fra 1. januar 2014 blir det slik at arving/gavemottaker skal overta arvelaters/givers inngangsverdi. Dette kan bety betydelig økt skatt for mange, for eksempel ved overføring av næringsvirksomhet eller sekundærbolig.

- Siden de nye reglene ikke trår i kraft før årsskiftet, vi vil nok få et rush frem mot dette av personer som vil overføre verdier til neste generasjon for å få opp inngangsverdien. Regjeringen skal ha ros for at de ikke innfører regelen med virkning fra i dag, slik at en får en viss tid til å områ seg, sier Lothe.

Nå er det slik at den skattemessige inngangsverdien ved overføringen normalt oppskrives til verdien ved dødsfallet/gavetidspunktet. Mottaker kan derfor selge uten at det påløper skatt. Fra 2014 blir det altså slik at verdien ikke lenger kan oppjusteres, og arvelaters/givers lavere inngangsverdi må benyttes. Samtidig foreslås det et unntak fra dette for bolig, fritidsbolig og gårdsbruk/skogbruk som arvelater eller giver kunne solgt skattefritt.

- Det er ikke vanskelig å tenke seg flere eksempler hvor skattebesparelsen ved overføring av eiendeler til neste generasjon er større enn den utlignede arveavgiften ved overføringen. Altså at du taper på fjerning av arveavgiften.

Skattebetalerforeningen har utarbeidet et relativt enkelt eksempel som viser hvordan de nye reglene kan føre til høyere skatt enn det arveavgiften ville blitt.

Eksempel:

Ekteparet A og B har en utleiebolig som de i sin tid betalte 1 million kroner for. I dag har boligen en verdi på 3 millioner kroner. Urealisert gevinst er dermed 2 millioner kroner. Dersom A og B selger boligen, gir dette en skatt på 560.000 kroner (kr 2 mill. * 28 %).

A og B har en datter, C. Hvis A og B gir bort boligen til C før 1.januar 2014, vil Cs inngangsverdi være 3 millioner kroner, fordi det gjelder et diskontinuitetsprinsipp ved overføring av denne type eiendeler. Den skattepliktige (urealiserte) gevinsten er dermed falt bort.

Overføringen til C utløser en arveavgift på kr 179.600. Det vil si at du sparer 380.400 kroner på å arve før nyttår enn å overføre etter nyttår. I et skatte- og avgiftsmessig perspektiv er overføringen til C derfor gunstig. 


Skattebetalerforeningen ble stiftet i 1952, er partipolitisk nøytral, og har hjulpet og veiledet en lang rekke skattytere i 60 år. Vi har om lag 16.000 medlemmer - så vel privatpersoner som næringsdrivende og bedrifter.

Besøk våre hjemmesider på www.skatt.no