SpareBank 1 Nord-Norge

SpareBank 1 Nord-Norge regnskap per 3. kvartal 2010:

Pressemelding   •   okt 28, 2010 09:27 CEST

Fortsatt meget godt resultat og god soliditet Driftsresultatet for SpareBank 1 Nord-Norge per 3. kvartal 2010 er på 760 mill
kroner etter tap, men før skatt.  Dette er 89 mill kroner bedre enn for samme
periode i fjor.  Det gode kvartalsresultatet viser en bedring i den
underliggende bankdriften, og det i et marked med sterk konkurranse.  Reduserte
utlånstap representerer et betydelig bidrag til den bedrede driften.  I tillegg
er det positive bidrag fra egne datterselskaper og tilhørende selskaper i
SpareBank 1-alliansen, og ikke minst fra finansielle investeringer.

Regnskapet for bedrifter i Nord-Norge viser at 2009 var et positivt og godt år.
Dette preger også personmarkedet.  Lavt mislighold både i person-markedet og
bedriftsmarkedet underbygger dette, sier adm. direktør Hans Olav Karde.
Optimismen gir seg videre utslag i en god utlånsvekst i begge markedene.

Stadig flere benytter elektronisk tjeneste i sin kontakt med banken.  I 2010 har
det spesielt vært en stor vekst i bruk av mobiltelefonen.  Bankens medarbeidere
har lagt ned et betydelig arbeid for å få kundene til å ta i bruk mobiltelefonen
i sin kontakt med banken.  Bare i september måned sendte banken ut 116 000 SMS-
meldinger til kunder.  Bankens nettlånskanal er videre i vekst.

SpareBank 1 Nord-Norge fremstår som en meget veldrevet bank med god likviditet
(innskuddsdekning i forhold til utlån på 73,9 %), god soliditet
(kjernekapitaldekning på 9,8 %) og høy effektivitet (kostnadsprosent på 45,9 %).

Egenkapitalavkastningen etter skatt holder fortsatt et høyt nivå, og var per 3.
kvartal på 15,5 % mot 15,8 % på samme tid i 2009.

Hovedstyret karakteriserer kvartalsresultatet som meget godt.

For øvrige detaljer fra regnskapet vises det til rapport for 3. kvartal 2010.

Se også bankens hjemmeside http://www.snn.no">www.snn.no

Eventuelle spørsmål rettes til

adm. direktør Hans Olav Karde, tlf. 90 15 19 81 eller viseadm. direktør Oddmund
Åsen, tlf. 90 67 27 57.

Tromsø, 27. oktober 2010
SpareBank 1 Nord-Norge


Stig-Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av
finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig
sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder,
ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag
101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 74 kontorer i
Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
SpareBank 1 Nord-Norge åpnet i september 2010 bankvirksomhet i Russland gjennom
North- West 1 Alliance Bank.  Banken eies med 75 % av SpareBank 1 Nord-Norge
mens de øvrige 25 % av aksjene eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske
samarbeidspartner Bank Tavrichesky i St. Petersburg.  Hoved-kontoret til den nye
banken ligger i St. Petersburg med filial i Murmansk.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.