Plan Norge

Sparekonto kan gi fattige 870 milliarder

Pressemelding   •   feb 21, 2013 11:04 CET

Utviklingsland kan få 870 milliarder kroner årlig i økte sparinger og investeringer dersom verdens fattige får tilgang til sparebasert mikrofinans. Det er konklusjonen i den ferske rapporten Banking on Change: Breaking the Barriers to Financial Inclusion, utarbeidet av Plan, CARE og Barclays Bank.

–  Ifølge rapporten vil de 2,7 milliarder menneskene som i dag ikke har tilgang til formelle banktjenester, kunne bidra med opp mot 870 milliarder kroner årlig, hvis de får mulighet til å spare og låne penger trygt. Disse menneskene har mye potensiale og stor motivasjon for å jobbe seg ut av fattigdommen og investere i familiens framtid sier Torild Skogsholm, generalsekretær i CARE Norge.

Samarbeidet Banking on Change kombinerer den finansielle ekspertisen til en global bank som Barclays med kunnskapen om utvikling og fattigdomsbekjempelse i hjelpeorganisasjonene Plan og CARE. Målet er å hjelpe verdens fattigste mennesker til å bli en del av økonomien i det landet de bor i. Det gjøres først og fremst gjennom deltakelse i såkalte spare- og lånegrupper.

–  Forskning viser at kvinner bruker rundt 90 prosent av sine inntekter på familien, mens menn kun bruker 30-40 prosent. For å sikre en god familieøkonomi og barn og unge en trygg oppvekst, er det derfor viktig at fattige husholdninger får tilgang til sikre og enkle låne- og sparemuligheter, sier Helen Bjørnøy, generalsekretær i Plan Norge.

Så langt har samarbeidet nådd 513.000 mennesker på tre år. Gjennomsnittlig har hvert medlem spart 320 kroner i året gjennom spare- og lånegruppene. 
Dersom disse beløpene kobles opp til det formelle banksystemet, ville det kunne bety en økning i sparemidler som kan brukes til å finansiere husholdninger og forretningsvirksomhet.

For å kunne inkludere de aller fattigste i et lands økonomi, må de imidlertid knyttes tettere opp til det formelle banksystemet. Dette krever igjen et nærere samarbeid mellom banker, hjelpeorganisasjoner og myndigheter.

Rapporten understreker også hvor viktig det er at denne problemstillingen diskuteres på de kommende FN-møtene om hvilket internasjonalt rammeverk som skal erstatte tusenårsmålene etter 2015.

Les rapporten under.

Plan Norge - 75 år for og med barn