Norges speiderforbund

Speiderne valgte ung, kvinnelig sjef

Pressemelding   •   nov 01, 2010 09:24 CET

Solveig Schytz ble i helgen valgt til speidersjef i Norges speiderforbund på landsmøtet, Speidertinget, i Lyngdal. Schytz er 34 år og bor i Ås.

-Dette blir veldig spennende, sier Solveig Schytz. - Det er et privilegium å få lede en barne- og ungdomsorganisasjon som er i en spennende utviklingsfase. Vi øker i medlemstall og i aktivitetsnivå over hele landet, og engasjementet er utrolig høyt. Vi har fantastisk mange dyktige ledere rundt omkring i Norge som sørger for at mange tusen barn og unge har et godt fritidstilbud hver uke.

Schytz har lang fartstid i speideren. Hun er opprinnelig fra Molde og startet som speider og leder her. I dag er hun aktiv i 1. Ås speidergruppe i Akershus. Hun var visespeidersjef i Norges speiderforbund fra 2006 til 2008, programsjef for organisasjonens landsleir i 2005, i tillegg til at hun har erfaring fra en rekke andre prosjekter og komiteer.

Engasjert og aktiv

Solveig Schytz har bred organisasjonserfaring også utenfor Norges speiderforbund. Hun er for tiden leder i Ås Venstre og organisatorisk nestleder i Akershus Venstre. Schytz jobber som rådgiver hos Riksantikvaren, er gift og har tre små barn.

-Jeg har alltid vært engasjert, og gjennom speideren har jeg fått utvikle et samfunnsengasjement som etterhvert også har fått andre uttrykk enn engasjement i speideren, sier Schytz.

På vei mot nye mål

-Norges speiderforbund har mål om å vokse og bli flere og mer synlige, og vi skal bli enda bedre på å synliggjøre vårt brede samfunnsengasjement og vår kompetanse på lederutvikling. Min viktigste jobb som speidersjef blir å sørge for at styret og resten av organisasjonen på best mulig måte jobber sammen for at vi skal nå målene vi har satt oss, sier Schytz.

Speidertinget er Norges speiderforbunds øverste myndighet og holdes hvert annet år. I år var det speiderne i Sørlandet krets som var teknisk arrangør og vertskap for de rundt 130 speiderlederne som kom fra hele landet til Lyngdal. Speiderstyret, med speidersjefen som leder, utgjør ledelsen i organisasjonen og velges av Speidertinget. Speidersjefen har visespeidersjef og fem styremedlemmer med seg i speiderstyret.

 

For mer informasjon, kontakt:

Solveig Schytz

Speidersjef, Norges speiderforbund

Telefon 416 26 822

Karen Johanne Strømstad

Generalsekretær, Norges speiderforbund

Telefon 952 36 561

 

Om Norges speiderforbund:

Norges speiderforbund er en barne- og ungdomsorganisasjon med per i dag 20 000 aktive medlemmer. Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. Speiderforbundet er en del av den internasjonale speiderbevegelsen med 35 millioner medlemmer over hele verden.