Statens landbruksforvaltning, SLF

Spesialprodukter og målpris

Pressemelding   •   feb 24, 2010 13:50 CET

SLF har utredet praksis og prinsipper for spesialprodukter hos markedsregulatorene, og vurdert dette i forhold til prisbestemmelsene i jordbruksavtalen for korn, melk, kjøtt og egg. Utredningen er gjort til avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Gjennomgangen viser at det er spesialprodukter i samtlige fire sektorer. Et spesialprodukt kan være basert på geografisk opprinnelse, tradisjon og særpreg, produksjonsprosess eller egenskaper som modenhet, ferskhet og smak på en råvare.

For de fleste av spesialproduktene vil deler av vareomfanget kunne være representantvare til målprisene. Frem til inneværende avtaleår har ingen pristillegg i tilknytning til spesialprodukt vært inkludert i beregningen av prisuttaket, til tross for at avtaleteksten vurderes å være entydig i så måte.

Med unntak av egg, hvor spesialprodukt nå er inkludert, er for så vidt omfanget av spesialprodukt såpass begrenset at det foreløpig er av minimal betydning for noteringsprisen. Det er like fullt avvik mellom praksis og tekst, og SLF konkluderer derfor med følgende to alternativer: at man enten endrer praksis i henhold til gjeldende jordbruksavtaletekst, eller endrer jordbruksavtaleteksten slik at mer enn økologiske varer kan gis et fritt pristillegg.


Les mer i rapporten "Utredninger til jordbruksavtalepartene"