Forum for offentlige anskaffelser

Sprekk på en milliard kroner på to rekordstore E6-kontrakter

Pressemelding   •   mai 02, 2014 19:00 CEST

 Statens vegvesen kan allerede nå notere seg for en sprekk på en milliard kroner for utbyggingen av E6 i Gudbrandsdalen. Det tilsvarer ca. 13 prosent over kostnadsrammen som ble vedtatt i Stortinget. Hovedårsaken ligger i økte priser fra entreprenørene. Det dreier seg om to rekordstore kontrakter – den ene inngått for tre måneder siden, den andre for et snaut år siden.

E6 Frya-Sjoa i Gudbrandsdalen er delt inn i to hovedentrepriser, Frya-Vinstra og Vinstra-Sjoa. Da Statens vegvesen fikk tilbudene på byggingen av den andre hovedentreprisen rett før jul i fjor, viste det seg at prisene lå om lag 30 prosent over deres kostnadsanslag. E6-strekningen med de to storkontraktene er 34 kilometer lang.
- En viktig årsak til prisstigningen er nok den store aktiviteten i anleggsbransjen den siste perioden. Entreprenørene har mange oppdrag å velge mellom, ordrereservene er rekordstore og mindre entreprenører stiller tydelige krav for å jobbe for de store aktørene. Dette bidrar til økt prisnivå, sier prosjektleder for E6 Biri-Otta, Øyvind Moshagen i en kommentar til vegvesen.no.
Moshagen sier også at de nye kravene om håndtering av klimautfordringene har bidratt til kostnadsøkningen. - Kravene har medført økte dimensjoner og mer robuste systemer for å ivareta ødeleggelser ved mye nedbør og flom.
Kostnaden på utbyggingen av E6 Frya-Sjoa er nå 5,7 milliarder kroner.
Staten dekker det meste
I stortingsproposisjonen i forbindelse med bygginga av E6 Frya-Sjoa er det beskrevet hvordan eventuelle merkostnader skal fordeles. Staten skal dekke det aller meste av kostnadsøkningen. I dette tilfellet må ca. 123 millioner kroner av økningen dekkes inn med bompenger. Det betyr sannsynligvis en økt takst på 4-5 kroner. Bompengetaksten på E6 Frya-Sjoa er fra før beregnet til 110-115 kr én veg.
- Bompengesatsene blir ikke regnet nøyaktig før i 2016 når en ser utbyggingskostnad, trafikkutvikling og ikke minst rentenivået på de inngåtte lånene i bompengeselskapet. Rentenivået nå er vesentlig lavere enn det som er beregnet, og dette vil kunne være et svært positivt bidrag inn i takstfastsettelsen, sier Moshagen.
Hva skjer videre?
Spørsmålet er om kostnadsøkningen får betydning for utbyggingen av etappe 2, E6 Ringebu-Frya/Sjoa-Otta. Vegvesenet er forberedt på å starte på etappe 2 så fort etappe 1, Frya-Sjoa, er ferdigbygd, heter det, men legger til at det er opp til politikerne å bestemme om det blir tilfelle.
Det var 7. januar i år at Statens vegvesen og arbeidsfellesskapet Implenia og K. A. Aurstad signerte kontrakten på byggingen av E6 Vinstra-Sjoa. Kontrakten har en verdi på 1,595 milliarder kroner. Dette er den største enkeltstående veikontrakten som er inngått i Vegvesenets historie. Forrige gang rekorden ble satt er ikke lenger siden enn i mai 2013, da AF Gruppen Norge AS og Vegvesenet signerte kontrakten på bygginga av E6 Frya-Vinstra. Den kontrakten hadde en verdi på hele 1,47 milliarder kroner. 
Les mer... http://foa.no/blog/files/b0f635f4c374fb533b96aa65e6eaa4b7-516.html#.U2PO0F741NE