Forskningsrådet

SSB: Mer forskning på tjenester

Pressemelding   •   jan 25, 2010 08:53 CET

Ny statistikk fra SSB viser at det nå er flere utførte forsknings- og utviklingsårsverk i tjenesteytende næringer enn i industrien.

Tjenesteytende næringer utførte forskning og utvikling for nesten 8,5 milliarder kroner i 2008. (Foto: Shutterstock)
Tallene viser at tjenesteytende næringer utførte forskning og utvikling for nesten 8,5 milliarder kroner i 2008 – en økning på 17,6 prosent fra 2007. Til sammenligning økte industriens FoU-kostnader med 3,7 prosent fra 2007 til 2008.

Tjenester defineres som alle de leveransene bedriften skaper som ikke er fysiske produkter. Eksempler på forskningsområder innenfor tjenester er nye forretningsmodeller, organisering, brukeradferd og markedsforskning.

Tradisjonelt har det vært mindre forskning i tjenesteytende næringer enn i industrien. Men i de senere årene har bildet endret seg totalt.

Like viktig som prosessindustrien
Tjenester utgjør en stadig større del av den norske økonomien, og de såkalte kunnskapsintensive næringene representerer en stor del av veksten. Kunnskapsintensive næringer er definert som offentlige og private næringer hvor medarbeideres kunnskap/bruk av opparbeidet kunnskap er viktigste innsatsfaktor.

En analyse nylig utført av Forskningsrådet og Econ Pöyry AS, viser at de kunnskapsintensive næringene i dag har en like stor betydning for norsk økonomi som prosessindustrien hadde i 1970-årene.

20 milliarder til FoU
Til sammen brukte næringslivet rundt 20 milliarder kroner på egenutførte FoU-aktiviteter i 2008. Dette er en økning på 1,6 milliarder kroner, eller 9,2 prosent i forhold til året før.

SSB opplyser at statistikken bygger på en undersøkelse blant alle foretak med minst 50 ansatte, og et utvalg foretak med mellom 5 og 49 ansatte.