Unio

SSB-tall viser kraftig lønnsøkning i finansnæringen

Pressemelding   •   nov 16, 2011 16:16 CET

Statistisk Sentralbyrå (SSB) publiserte i dag tall for lønnsnivået i bank- og finansnæringen per september 2011. For banktilsatte økte lønnen med 5,7% hvor gjennomsnittslønna er på 49700 kroner pr måned. For ansatte i finansnæringen er gjennomsnittslønna på 67000 kroner, opp 9,3%. Høyest lønnsøkning har direktørene i denne næringa. De har fått 22,8% økt lønn og har en gjennomsnittlig månedslønn på 156 100 kroner.

- Grådighet, sier Anders Folkestad.

Unio-leder Anders Folkestad er svært betenkt over tallene.

- Hva er det som gjør at denne næringen har så enormt god lønnsevne? spør han.

- Det er vanskelig å forstå hva det er som gjør at de skaper så enormt mye mer verdier enn resten samfunnet. Hva er det som gjør at de kan stikke av fra resten av arbeidsstokken på lønnsiden? Jeg synes det er både urimelig og uforståelig at de kan ta ut så stor lønnsvekst, særlig på ledersiden. 22,8% er et horribelt tall.

Folkestad ser også tallene i lys av den pågående økonomiske krisen.

- Det blir ekstra paradoksalt at disse tallene kommer midt i en økonomisk krise. Det virker som alle aktører maner til moderasjon om dagen, men det gjelder åpenbart ikke denne næringen.

 Banknæringen øker også

- Det er ikke lenge siden bankene fikk subsidier fra staten for å komme seg gjennom den forrige finanskrisen. Jeg er svært betenkt til at også banknæringen stiger såpass som den gjør. Man må undre seg over hvor pengene kommer fra. Burde de ikke vist litt forsiktighet bare kort tid etter at skattebetalerne har reddet dem?

Se tallene fra SSB her:

http://www.ssb.no/lonnfinans/

Kontakt informasjon: Anders Folkestad 90899244

Unio er Norges nest største fellesorganisasjon etter LO og organiserer omtrent 300 000 medlemmer. Blant medlemsforbundene er Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleier Forbund og Politiets Fellesforbund.