Statens landbruksforvaltning, SLF

Stabil interesse for kvotekjøp

Pressemelding   •   jan 11, 2010 11:41 CET

Om lag hver tredje kumelkprodusent ønsket å kjøpe kvote fra staten i 2009. Det betyr at interessen for kjøp av kvote holder seg stabil.

Resultatet fra beregningen viser at det er stor variasjon mellom regionene/fylkene på hvor mye hver enkelt får kjøpe fra staten. Totalt er det 5 371 produsenter som ønsker å kjøpe totalt 164,3 mill liter, mens de får tilbud om å kjøpe 15,3 mill liter som staten har til omfordeling. Dette innebærer at det er stor underdekning på tilgjengelig kvote på landsbasis.

Melkeprodusentene i Hedmark, Oppland, Rogaland, Nord-Trøndelag og Nordland får minst i forhold til den mengden de søkte om å få kjøpe. Etterspørselen i disse fylkene er så stor at hver produsent får under minstekvantumet på 2 500 liter. Buskerud får, som i 2008, kjøpe alt de har søkt om innenfor gjeldende kvotetak. Telemark og Hordaland peker seg også ut som fylker hvor kjøperne får god uttelling med kjøpsprosenter på hhv. 47,2 og 32,4.

Hele finnmarkskvoten kjøpt
Produsenter i Finnmark får kjøpe 29,1 prosent i tillegg til minstemengden som i fylket er 5 000 liter. Den forholdsvis høye tildelingen i fylket har sammenheng med at Finnmark fikk tildelt en million ekstra av statlig omsatt kumelkkvote i 2009.

Det vil om kort tid bli sendt ut brev med faktura til de som har meldt inn ønske om å kjøpe kvote. Betalingsfristen for kvotekjøp er 15. februar 2010.

Fylkesoversikt kjøp og salg finner du her

Mer om kjøp og salg av melkekvote