Statens landbruksforvaltning, SLF

Stabil omsetning av norske grønnsaker og poteter

Pressemelding   •   feb 02, 2010 11:26 CET

Grøntmarkedet er preget av jevn omsetning og stabile priser, og markedet suppleres med importvarer ved behov. Norske varer har god kvalitet, som forbrukerne foretrekker. Det minker på lagrene av grønnsaker, og spesielt er det nå små lagre av kinakål.

Markedsinformasjon uke 5

2. februar 2010

Det er jevne tilførsler og et stabilt bra salg av løk. Prisen på importvaren er stigende, og prisen på den norske løken økes i takt med importen. Prisen på norsk løk noteres til kr 5,71 per kg for størrelsen > 70 mm. For løk i størrelsen 50-70 mm er det ingen prisendringer.

Det er snart slutt på norsk purre i østlandsområdet, mens det fortsatt er en del vare igjen i Rogaland og i Trøndelag. Prisen noteres til kr 20,39 per kg.

Gulrotmarkedet er preget av bra salg, stabile priser og fin kvalitet. Prisen noteres til kr 6,42 per kg. Det er en stabil ukesomsetning av hvitkål, men det minker på lagrene. Prisen har gått opp og noteres til kr 4,96 per kg.

Veksthus
Agurkmarkedet har en tid vært preget av lageropphoping. Det er nå kontroll på situasjonen, og markedet er igjen i balanse. Prisen er stabil og noteres til kr 6,11 per stk. For veksthussalatene er markedet bra, med stabile priser og jevn omsetning.

Potet
Omsetningen av poteter er stabil. Salget går greit, og prisen noteres uforandret til kr 2,94 per kg. Det er en del poteter i butikkene som ikke holder den kvaliteten en kan forvente. Antall feilenheter som ligger til grunn for beregning av potetprisen er 7,8. For mandelpotet er markedet lett, og det er en strek reduksjon i beholdningsvolumet. Prisen har gått opp og noteres til kr 6,48 per kg.