Statens landbruksforvaltning, SLF

Stabile priser på norske grønnsaker

Pressemelding   •   jan 05, 2010 17:17 CET

Prisene er fortsatt stabile, og det meldes om jevnt over god kvalitet på de varene som når forbrukerne.
Markedsinformasjon uke 1

5. januar 2010

Salget av de tradisjonelle jule- og nyttårsgrønnsakene som kålrot, rosenkål og rødkål er nå kraftig redusert sammenlignet med ukene før jul. Vanligvis er det et begrenset salg av rosenkål etter nyttår og det er nå kun begrensede mengder igjen.

Poteter
I forbindelse med julen var det i likhet med flere av grønnsakskulturene et meget godt salg av poteter, og da spesielt for mandelpoteter. Prisen noteres til kr 2,94 per kg. Antall feilenheter som ligger til grunn for beregning av potetprisen er 7,7. Produsentprisen for mandelpotet noteres til kr 6,13 per kg.

Ny lagertelling
Ved årsskiftet gjennomfører SLF beholdningsundersøkelse for både poteter og grønnsaker. Resultatene av den tilsvarende undersøkelsen 1. november viste at det lå små mengder poteter på lager. Det var også små lagre for flere av grønnsakskulturene. Resultatene av undersøkelsen forventes å foreligge i starten av neste uke, og vil vise hvor mye lagrene er redusert siden siste lagertelling.