Vox

Stadig flere består skriftlige norskprøver

Pressemelding   •   des 17, 2009 09:41 CET

De siste årene har det vært en klar økning av antall innvandrere som består de skriftlige norskprøvene. I samme periode har det også vært en styrking av norskopplæringen.
62 prosent av kandidatene besto i år skriftlig norskprøve 2, mens 54 prosent besto norskprøve 3. I fjor var tallene henholdsvis 55 og 47 prosent, og i 2007 var tallet 49 prosent for begge prøvene.
– Dette viser at systematisk kvalitetsarbeid på feltet gir resultater, sier direktør Jan Ellertsen i Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet bevilget i 2008 midler til en plan over tre år for å heve kvaliteten i norskopplæringen for innvandrere. Vox og IMDi har gjennomført tiltak for kompetanseutvikling for ledere og lærere i norskopplæringen.
– Vi jobber med å styrke norskopplæringen ytterligere. Gode norskkunnskaper er viktig for å få flere innvandrere inn i samfunns- og arbeidsliv, sier Ellertsen.
Fakta
Vox arbeider med den faglige og pedagogiske utviklingen av opplæringen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Noen av tiltakene Vox har iverksatt er:
etterutdanningskurs for lærere, med fokus på å styrke lærernes kompetanse i å vurdere elevenes faglige nivå
metode- og læremiddelutvikling
bedre tilbakemeldingsrutiner fra Norsk Språktest
Les mer om norskprøvene: www.vox.no/norskprøver
Kontaktpersoner
Jan Ellertsen, direktør i Vox
Telefon 23 38 13 10 / 90 69 73 63, e-post: jan.ellertsen@vox.no

Ingun Westlund, seniorrådgiver i Vox
Telefon 23 38 13 67, e-post: ingun.westlund@vox.no
Kristian Melsæter, kommunikasjonsrådgiver i Vox
Telefon 23 38 13 96 / 95 15 67 69, e-post: kristian.melsaeter@vox.no