Klima- og forurensningsdirektoratet

Stamsund får penger til sjøbunnopprydding

Pressemelding   •   nov 29, 2010 13:42 CET

Sjøbunnen i Stamsund havn har blitt forurenset av tidligere tiders virksomhet. Klif støtter Vestvågøy kommune med ytterligere 3,3 millioner kroner for å rydde opp i fiskerihavna.

Kystverket har nå farledsmudret i Stamsund fiskerihavn. De har samtidig også fjernet forurenset sjøbunn i andre deler av havna. Denne miljømudringen medfører at sedimentene i Stamsund havn får god miljøtilstand.

Kystverkets mudring viste at forurensningen i sjøbunnen gikk betydelig dypere enn forundersøkelsene tilsa. Det betydde at de måtte fjerne mer forurensede masser enn først antatt.

Får 12 millioner kroner

Vestvågøy kommune har tidligere fått 9,1 millioner kroner til miljømudringen. Nå bevilger Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) nye 3,3 millioner til oppryddingen. Kommunen bidrar selv med rundt 330.000 kroner.

Det er den som har forurenset som har ansvaret for å rydde opp og betale for det. Klif betaler likevel en stor andel av miljøoppryddingen i Stamsund havn fordi det ikke finnes forurensere som vi i dag kan holde ansvarlig i de områdene som er miljømudret.

Rydder opp i sjøbunnen

  • Det er den som har forurenset som har ansvaret for å rydde opp og betale for det.
  • Klif støtter opprydding der den ansvarlige for forurensningen ikke kan identifiseres, ikke er betalingsdyktig eller der det av andre grunner ikke er rimelig at den ansvarlige skal dekke alle kostnadene.

Spørsmål kan rettes til Klif: