Nei til Frontkollisjoner

Stamvegene må sikres med fysiske sikkerhetsbarrierer som skiller kjøreretningene

Pressemelding   •   feb 09, 2011 13:13 CET

De siste dagene har vi kunne lese på NRK distriktssider på Vestlandet at Statens vegvesen ønsker å bruke sinusfresing/midtmarkering som standard på høytrafikerte stamveger som pr idag ikke har fysisk sikkerhetsbarrieren midtsikring.

Det er en såkalt «sinusrille», en 50 cm bred skillelinje med riller i asfalten som skal vekke trøtte og ukonsentrerte sjåfører på vei over i motsatt kjørebane.

 

Dette skal ifølge Vegvesenet kunne redusere antall ulykker med opp mot 40 %.

 

- Jeg kjenner jeg blir kraftig provosert, hvis dette blir brukt som en varig løsning for å spare penger. Vi har helt tilbake til 2004 fra 2 SINTEF-rapporter hatt kunnskapen om at møtefrie veier som er sikret med fysiske sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene reduserer 80 % av omkomne og 45 % av meget hardt/hardt skadde, uttaler Nei til Frontkollisjoners daglige leder, Geirr Tangstad-Holdal

 

-Vi kan ikke fortsette å tillate en annen sikkerhetstenkning på veien enn ellers i samfunnet. Når vi vet at kjøreforholdene i Norge, spesielt på vinterstid, består av snø/isdekke, så hjelper ikke disse midtmarkeringene mye. Bare på E39 på Stord har vi hatt mange stykke frontkollisjoner med omkomne og hardt skadde som resultatet bare det siste året.

 

- Regjeringen med Senterpartiet i spissen har valgt å rette spesiell oppmerksomhet rundt rassikring av stamveien E39, da burde man også evne å se farene PÅ stamveien. Det holder ikke å bare rette fokus opp langs fjellsidene når man er ute og kjører, man må også se framover på veien, der hvor ulykkene faktisk skjer, med omkomne og hardt skadde som resultatet, sier Tangstad-Holdal.

 

- Vi er nødt til å begynne å planlegge arbeidet med sikringen av veiene på en helhetlig måte og se hele veistrekninger under ett. Vi vet fra andre prosjekter på vei og bane at det blir forholdsvis dyrere og tar lengre tid ved å bygge stykkevis og delt. Det må bli helt naturlig å se på utformingen av hele veimiljøet når vi setter i gang med sikringsarbeid. Og da tenker vi på veimiljøet både på og utenfor selve veibanen. Vi har kunnskapen, teknologien og ressursene som skal til. Nullvisjonen på veien må bli mer en bare til bruk i festtaler og på papiret, avslutter Geirr Tangstad-Holdal i Nei til Frontkollisjoner.

 

Kontakt:

Geirr Tangstad-Holdal , daglig leder/pressekontakt - tlf. 40 8262 20

H.r.adv. Gunnar Grette , styrets nestleder - tlf. 958 45 488