Utlendingsnemnda

Stans i tvangsreturer til Sør-Somalia

Pressemelding   •   okt 23, 2010 14:45 CEST

Som en konsekvens av et vedtak av UNEs stornemnd i en enkeltsak, har UNEs direktør besluttet inntil videre å suspendere utreiseplikten for borgere av Somalia som har fått endelig vedtak av UNE om retur til Mogadishu.

Beslutningen innebærer at disse kan forbli i Norge inntil videre.

Politiet er instruert om inntil videre ikke å tvangsreturnere personer til Sør-Somalia.

Det understrekes at personer fra Mogadishu kan be UNE om å se på sin sak på ny. Personer som ønsker å fremme en slik omgjøringsanmodning alene på grunn av stornemndvedtaket av 14.10.2010, kan benytte et standardbrev som er utarbeidet for formålet.

Standardbrevet finner du her.

Redegjørelsen for innholdet i stornemndvedtaket finner du her.

Kontaktperson i UNE: Direktør Terje Sjeggestad, tlf 90055384