TUI Norge

Star Tours flyselskap: Først i verden med miljøsertifikat

Pressemelding   •   des 07, 2009 08:59 CET

Star Tours eget flyselskap, TUIfly Nordic er som verdens første charterflyselskap blitt miljøsertifisert. Flyselskapet har jobbet lenge med miljøspørsmål, og sertifiseringen krever at selskapet må gjøre kontinuerlige miljøforbedringer.

- Det er et stykke reise- og flyhistorie som skrives når TUIfly Nordic som verdens første charterflyselskap og det tredje første flyselskapet i verden nå har blitt miljøsertifisert. Det er veldig moro at det er akkurat vi som skriver den, sier kommunikasjonsdirektør i Star Tour, Lena Petersson.

Star Tour-gruppens miljøarbeid har pågått i flere år, og det er lagt ned mye jobb for å tilfredsstille kravene til ISO-sertifiseringen.
- For et flyselskap handler stort sett alt om å redusere bruken av drivstoff, og dermed også miljøpåvirkningen. Målet er å gjennomføre en flygning mest mulig effektivt med minst mulig drivstoffbruk. Da koster flygningen mindre og det forurenser mindre, sier Petersson.

 

TUIfly Nordic forbrukte i løpet av 2007 0,0278 liter drivstoff per passasjerkilometer. Dette inkluderer alle gjennomførte flygninger, også testflygninger. TUIfly Nordics CO2-utslipp lå i snitt på 69 gram per flydd passasjerkilometer.

- Sammenlignet med rutefly er dette et lavt forbruk, noe som blant annet skyldes at flyet alltid flyr fullsatt, direkte til reisemålet med mange stoler i kabinen og med så lett utstyr som mulig, ifølge Petersson.

Hun forteller at TUIfly Nordic har satt seg tøffe, men absolutt fullt realistiske mål:
- Sammenlignet med 2007 skal vi ha fem prosent lavere forbruk frem til det finansielle året 2010/2011, og ti prosent lavere forbruk frem til det finansielle året 2014/2015.

Hva er miljøsertifisering?
Et ISO 14001-sertifikat viser at bedriftens miljøstyringssystem er blitt målt opp mot en standard for god miljøledelse og er i samsvar med den. For å beholde sertifiseringen kreves kontinuerlige forbedringer. Med en ISO-sertifisering går bedriften lenger enn å oppfylle regelverket. Fokuset blir hele tiden å forbedre seg.


Hva betyr det for TUIfly Nordic å være miljøsertifiserte etter ISO 14001?
*At TUIfly Nordic i samarbeid med Det Norske Veritas har utarbeidet en strukturert og holdbar måte å fokusere på miljøarbeid i alle ledd innen virksomheten

*At flyselskapet fra år til år må vise til konstante miljøforbedringer for å få beholde sertifiseringen
*At flyselskapet har et effektivt miljøstyringssystem hvor miljøvirkninger registreres kontinuerlig.
* At flyselskapets personell får løpende miljøutdanning
* At flyselskapet arbeider systematisk med detaljerte miljøhandlingsplaner for å redusere miljøpåvirkningen
* At flyselskapets miljøarbeid revideres regelmessig av eksterne miljørevisorer i samsvar med den internasjonale standarden ISO 14001

Miljøsertifiseringsprosessen i korthet
* Gjennomgang av flyselskapets miljøpåvirkning
* En miljøorganisasjon etableres + opplæring i miljøledelse
* Et miljøstyringssystem innføres for kontinuerlig registrering av selskapets miljøpåvirkning
* En miljøpolitikk skal utvikles og dokumenteres hvis den ikke allerede finnes
* Handlingsplaner utvikles og dokumenteres
* Skriftlige instrukser utvikles og kommuniseres internt
* Det praktiske miljøarbeidet starter
* Miljøarbeidet revideres
* Ekstern revisjon gjennomføres av et sertifiseringsorgan, for eksempel Det Norske Veritas
* Eventuelle justeringer gjennomføres
* Flyselskapet miljøsertifiseres
* Miljøarbeidet fortsetter i årlige sykluser med krav om kontinuerlige forbedringer


Bilder kan lastes ned her:

http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0001230

Stabekk 7. desember 2009

 

Kontaktinformasjon:
Informasjonssjef Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 503