Finansdepartementet Norge

Starkare offentliga finanser

Pressemelding   •   des 04, 2009 10:15 CET

De offentliga finanserna förbättras snabbare än vad regeringen tidigare har bedömt. Det framgick när finansminister Anders Borg presenterade en uppdaterad prognos för den offentliga sektorns finanser idag.

- De något bättre konjunkturutsikterna tillsammans med en fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik gör att Sveriges offentliga finanser utvecklas något bättre än tidigare förväntat. Balans eller överskott ska därför nås 2013/2014, sade Anders Borg.

Utvecklingen på arbetsmarknaden väntas bli något mindre negativ jämfört med bedömningen i budgetpropositionen för 2010. Det innebär lägre arbetsmarknadsrelaterade utgifter och högre intäkter, framför allt från skatt på arbete.

Som en följd justerar Finansdepartementet nu upp prognosen för den offentliga sektorns finansiella sparande. Balans eller överskott väntas uppnås 2013/2014.

- Finanspolitiken bör vara fortsatt expansiv under den närmaste tiden. Genom att säkra ordning och reda i de offentliga finanserna och säkerställa en återgång till balans och överskott gör vi oss redo att möta även nästa lågkonjunktur från en styrkeposition som gör att vi kan undvika nedskärningar i välfärden eller skattehöjningar, sade Anders Borg.


Kontakt:
Markus Sjöqvist
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 13 81
076-107 20 36

Anna Charlotta Johansson
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 12 76
070-356 30 32