Norsk Sykepleierforbund

Startskuddet for likelønn avfyrt

Pressemelding   •   sep 01, 2010 09:14 CEST

- Vi er utrolig glade for at Fredrikstad kommune ikke anket men valgte å følge Likestillingsnemndas avgjørelse om at SFO-Leder Else Mari Nygaard i Fredrikstad får samme lønn som de mannlige sjefene i kommunen. Dette viser at kommunen har forstått hva kravet om likelønn dreier seg om, og har med dette forhåpentligvis virkelig avfyrt startskuddet for flere liknende saker, sier forbundsleder Lisbeth Normann i Norsk Sykepleierforbund.
I mai konkluderte Likestillings- og diskrimineringsnemnda med at SFO-ledere Else Mari Nygaards lønn var i strid med likestillingsloven. Hun tjente 25.000 kroner mindre enn sine mannlige lederkolleger i teknisk etat. Nå har Fredrikstad tatt dette til etterretning, og hever den kvinnelige lederens lønn opp på samme nivå. Norsk Sykepleierforbund har gått i bresjen i kampen for likelønn – at ansatte i kvinnedominerte yrker i offentlig sektor skal være lønnsmessig likestilt med mannsdominerte yrkesgrupper.
- Det finnes ingen gode argumenter for at en kvinne som leder ansatte og har ansvaret for barn på SFO skal tjene mindre enn mannlige kolleger i teknisk etat. Harde verdier har tradisjonelt vært prioritert foran myke verdier. Vi håper Fredrikstad nå viser vei og at andre kommuner kommer etter, sier Normann.
Hun er ikke i tvil om at andre tilsvarende saker vil komme i kjølvannet av denne likelønnsseieren.
- Vi har mange medlemmer i tilsvarende jobber, og vil vi oppfordre dem til å gjøre det samme som SFO-lederen. Det er på tide at kvinnedominerte yrker får sin kompetanse verdsatt på lik linje med menn. Fredrikstad har tatt dette på alvor gjennom sin avgjørelse i denne saken, sier Normann.