Adopsjonsforum

- Staten flår adopsjonssøkere

Pressemelding   •   jul 01, 2013 07:00 CEST

Daglig leder i Adopsjonsforum, Øystein Gudim, er opprørt over de nye gebyrene Notarius Publicus krever fra adopsjonssøkere. «Skal et stempel og en signatur virkelig koste 258 kroner», spør en vantro Gudim.

Det nye gebyret fra 1. juli 2013 gjelder «per notarialbekreftelse», som det heter i et skriv fra Oslo Byfogdembete. Med alle dokumentene som skal legaliseres i en adopsjonsprosess, kan sluttsummen bli svært høy.

Adopsjonsforeningen InorAdopt opplyser at det er behov for inntil 47 stempler for å sende avgårde dokumenter til Kenya. Dette utgjør en merkostnad på kr 12.126 pr. sak.

For Bulgaria-søkere er det nødvendig med notarialstempler på 14 dokumenter ved utsendelse av søknaden, samt 9 stempler ved tildeling av barn. I tillegg kommer utgiftene i forbindelse med notarialstempel på oppfølgingsrapporter  om barna.

For Adopsjonsforums familier kommer ekstraregningen i verste fall på 4-5000 kroner.

Dette er utgifter som vil komme i tillegg til de betydelige beløpene søkerne allerede betaler for en internasjonal adopsjon.  Gjennomsnittlig ligger en adopsjon i dag på ca. 140 000 kroner, pluss utgifter til reise og opphold når familien skal hente barnet i opprinnelseslandet.

- Flåing

- Dette er flåing av adopsjonssøkere! Skal et stempel og en signatur virkelig koste 258 kroner? Det må i det minste være mulig å oppnå en rabatt når mange dokumenter skal bekreftes samtidig, undrer Gudim.

Den daglige lederen for Norges største adopsjonsformidler stiller seg også spørrende til den raske innføringen av de nye gebyrene:

- Flere domstoler som utgjør Notarius Publicus har ikke rukket å organisere betalingssystemene sine. Rett før ordningen ble innført ble det klart at domstolene ikke har systemer for hvordan dette skulle håndteres rent praktisk. De har ennå ikke hjemmel for å fakturere i etterkant, så her må adopsjonsforeningene  samle opp hundrevis av småkvitteringer for kontant betaling inntil systemet er på plass. En dårlig forberedt gebyrpraksis kan forlenge saksbehandlingstiden for adopsjoner ytterligere.

Kritisk

- Staten legger en ny stein til byrden for de familiene som gjerne vil adoptere fra utlandet, sier Gudim.

Han er svært kritisk til Justisdepartementets vedtak om at en statlig instans kan ta slike høye gebyrer:

- Aner vi begynnelsen på en ny trend? Hva blir i så fall det neste? Kommer det tilsvarende gebyrer hos Fylkesmannen, Utenriksdepartementet og andre som også skal legalisere de samme dokumentene?

Adopsjonskostnadene har økt kraftig de siste årene.

Adopsjonsforum er en humanitær forening som har internasjonal adopsjon som sitt hovedarbeidsfelt. Vårt utgangspunkt er at adopsjon skal være til barnets beste. Gjennom vår bistandsavdeling Bistand for barn, støtter vi også foreldreløse og forlatte barn som ikke er aktuelle for adopsjon.