Sherpa Consulting AS

Staten skal bruke Big Data mot naturfarer

Pressemelding   •   des 14, 2017 06:00 CET

DSB vil øke kunnskapen om naturfarer i samfunnet ved å gjøre tilgjengelig informasjon fra mange aktører i ett system.

Et godt kunnskapsgrunnlag er en forutsetning for et godt samfunnssikkerhetsarbeid, og vi behøver kunnskap om de faktorene som påvirker samfunnssikkerheten:

Noen vet hva slags vær vi kan vente oss på kort og lang sikt, andre vet hvilke naturhendelser det vil kunne føre til, mens andre igjen vet hvilken infrastruktur som finnes i et område og hva som skjer hvis den slås ut. Det er mange ulike aktører som sitter med informasjon om hvilke konsekvenser tidligere hendelser har fått for samfunnet. Tenk hva vi kan forutse og forhindre om alle puslespillbitene blir lagt sammen til ett stort bilde. En plattform som lar oss se alt i sammenheng, sier Sigbjørn Høgne i Sherpa Consulting.

I Sherpa har vi høye ambisjoner på våre kunders vegne. Vi vet at data som er tilrettelagt og tilgjengelig virkelig kan utgjøre en forskjell. Sherpa er kompetansepartner for utvalgte virksomheter og gir råd, lager løsninger og tilbyr tjenester som tar deg inn i en ny dataenes tidsalder.