Forum for offentlige anskaffelser

Statens vegvesen anbefaler konkurransepreget dialog


Pressemelding   •   mai 31, 2014 12:34 CEST

Bruk av konkurransepreget dialog gav en kontrakt med en kostnad innenfor prosjektets styringsramme og med en akseptabel risikoprofil. På denne grunnlag anbefaler Statens vegvesen bruk av denne anskaffelsesmetoden ved andre komplisert prosjekter. De fikk i prosessen inn løsningsforslag med sterkt fokus på reduksjon av usikkerhet, heter det i en erfaringsrapport. I kontraktsgjennomføringen ble det dessuten skapt innovasjon, og i disse dager er det åpning av veistrekningen. 

En del av Strindheimstunnelen (rv706), Dagsone Vest (Møllenberg), bød på spesielle utfordringer: Tunnel gjennom kvikkleire under verneverdig bebyggelse og sprengt i fjell under flere tusen beboere. Dette var så komplekst at Statens vegvesen besluttet å ta i bruk konkurransepreget dialog – for første gang, og i en erfaringsrapport heter det at det ikke var noen erfaringer å støtte seg til da de startet. Tre tilbydere meldte seg til prekvalifiseringen – NCC Construction as, Bilfinger Berger ing.bau og arbeidsfellesskapet AF Anlegg og Züblin. Førstnevnte fikk kontrakten.
Valg av konkurransepreget dialog førte imidlertid til at prosjektorganisasjonene til Statens vegvesen og NCC samarbeidet i 10 måneder før kontraktsinngåelse. Dette har bidratt til at det er før oppstart av kontraktsarbeidene er etablert relasjoner som styrket muligheten for godt samarbeid og god prosjektutvikling i den videre gjennomføringen av kontrakten, heter det i en erfaringsrapport.
Strindheimtunnelen åpner 24. juni, og 3. juni er det invitert til seminar om byggingen og kontraktsstrategien – nærmere 250 er påmeldt.
Ble skapt innovasjon
Ved å benytte konkurransepreget dialog ønsket vegvesenet å trekke veksler på entreprenørens kompetanse – og det førte til innovasjon: Gjennom arbeidet på Møllenberg er det høstet faglige nyvinninger som bransjen kan bygge videre på. Det ble bl.a. laget en svært solid spuntvegg med rør tett inntil hverandre som ble boret ned i berget, armert og støpt ut med betong. Det var første gang i verden denne metoden ble brukt.

Les mer... http://foa.no/blog/files/323256715a60622633a87887cc682f7c-524.html#.U4mv7BbCnlo