Nyhetstips

Statoil skårer høyt på Corporate Purpose i europeisk kommunikasjonsstudie

Pressemelding   •   okt 25, 2010 09:25 CEST

Oslo, 22. oktober 2010. Et sterkt og godt kommunisert formål (corporate purpose) kan påvirke bedriftens lønnsomhet. Det viser en studie av europeiske selskaper, gjennomført av den anerkjente handelshøyskolen IMD i Sveits og kommunikasjonsbyrået Burson-Marsteller. Et av selskapene som lykkes best med dette, er norske Statoil.

Studien, som har sett på hvordan bedriften kommuniserer formålet med virksomheten, bygger på en kvantitativ analyse av 213 europeiske selskaper fra 10 forskjellige bransjer. IMD og Burson-Marsteller har undersøkt hvordan selskapene forankrer formålet med virksomheten internt i bedriften, hvordan de kommuniserer det til omverdenen, og hvordan dette slår ut på bedriftens anseelse og lønnsomhet. Resultatene fra studien viser at et robust, sterkt formulert og strategisk velforankret formål som kommuniseres tydelig, påvirker lønnsomheten med opp til 17 prosent og bygger tillit hos bedriftens målgrupper.

Blant de nordiske selskapene som er tatt med i undersøkelsen, havner Statoil langt fremme, sammen med Nokia, AstraZeneca og ABB.

Virksomheter i bransjer som energi, legemidler, helse og teknologi skårer høyest, mens banker og forsikringsselskaper kommer et stykke ned på listen.

I den tilspissede kampen om kunders, ansattes og andre viktige interessenters anseelse, ser stadig flere bedrifter betydningen av å kommunisere formålet med virksomheten.

– Bedrifter som har forankret et tydelig formål i forretningsstrategien sin ser ut til å ha en betydelig konkurransefordel. Det er gledelig å se at vi har et norsk selskap høyt opp på listen, men jeg tror flere norske selskaper har forutsetninger for å høste fordelene av høy tillit gjennom et tydeligere kommunisert formål.  Utfordringen er at formålet ikke må oppleves som kun en programerklæring. Det uttalte formålet må samsvare med hvordan bedriften driver virksomheten i det daglige, sier Sigurd Grytten, administrerende direktør i Burson-Marsteller Oslo.

Å kommunisere aktivt rundt virksomhetens formål er en god anledning til samtale med viktige interessentgrupper. Nye kommunikasjonskanaler øker muligheten for dette.

– Mens sosiale medier blir stadig viktigere, får forskjellige grupper av interessenter stadig høyere forventninger til åpen dialog. Dette gir bedriftene nye utfordringer.  Nå må man tenke nytt om hvordan selskapets formål kommuniseres. Forventningen i dag er åpen, ærlig og transparent toveis dialog. Hvis bedriften oppfattes som overfladisk på dette området, vil omgivelsene reagere negativt, sier professor John Weeks fra IMD.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Sigurd Grytten, administrerende direktør, mob: 9224 0790, e-post: sigurd.grytten@bm.com

Om Burson-Marsteller
Burson-Marsteller er Norges og verdens ledende kommunikasjonsbyrå med 138 kontorer i 98 land. Burson-Marsteller bygger, utvikler og forsvarer flere av verdens ledende merkevarer. Selskapet er eid av WPP, som er verdens største kommunikasjons­konsern. Burson-Marsteller ble etablert i Norge i 1977. Som internasjonalt selskap fokuserer Burson-Marsteller Oslo sterkt på kompetansedeling og samarbeider med sine søsterselskap om internasjonale kunder og prosjekter på tvers av lande­grensene. I Norge arbeider et trettitalls rådgivere fordelt på fagområdene toppleder­profilering, finansiell kommunikasjon, mediehåndtering, samfunns-, helse- og myndighetskontakt, merkevarebygging, krisekom­munikasjon og markeds­kommunikasjon

Om IMD
IMD er en av verdens mest anerkjente handelshøyskoler. Skolen ligger i Sveits og har i mer enn 60 år utdannet studenter fra hele verden. IMD tilbyr banebrytende og praktisk rettede utdannings­løsninger, i nært samspill med næringslivet. Sammen med et globalt perspektiv, gir dette studentene enestående muligheter til læring og utvikling.

IMD rangeres som den beste utdanningen utenfor USA, og på andreplass globalt (Financial Times, 2008-2010.  IMDs MBA rangeres som nummer to i Europa (Economist 2010) (www.imd.ch )

Relaterte lenker: Ingen informasjon Kontaktperson: Ingen informasjon Bedriftens nettside: