Tomtefesterforbundet

Statskogs festere i statsallmenning får nedregulert festeavgift.

Pressemelding   •   feb 23, 2010 09:28 CET

Etter at Høyesteretts ankeutvalg forkastet Statskogs anke av lagrettsdommen mot festerne i Inn Statsallmenning har Statskog foretatt en gjennomgang av alle sine festekontrakter for fritidseiendom og besluttet at disse skal konsumprisindeksreguleres med virkning fra 1.januar 2002.
Dette er helt i tråd med det Tomtefesterforbundet har argumentert for ved regulering av festeavgifter. At Statskog har vurdert alle kontraktene likt uavhengig av formuleringene som regulerer festeavgiften er prisverdig. Nå vil festere leve under samme regelverk og ha en forutsigbar fremtidig festeavgift. Dette oppfatter Tomtefesterforbundet som et rettferdig og riktig festeavgiftsystem.
At Statskog som den profesjonelle part i kontraktsforholdet har innsett at festere med ulike kontraktsformuleringer likestilles betyr mye. Mange festere har ikke hatt forutsetninger for å vurdere konsekvensene av de ulike kontrakter. Derfor vil Statsskogs vurdering nå oppfattes som rettferdig. Med denne beslutningen har Statskog gått bort fra prinsippet med å regulere festeavgiften ut fra tomteverdi. Beslutningen om å likestille kontrakter med forskjellig ordlyd skal reguleres likt i like festeforhold og forlate prinsippet med regulering etter tomteverdi, bør stå som et eksempel til etterfølgelse for andre bortfestere også.
Tomtefesterforbundet mener dette må være et klart signal til våre politikere om å bringe lovverket i overensstemmelse med disse beslutningene.

For ytterligere informasjon kontakt:                      
Telefon:  (+47)99 51 20 70             
Karenslyst Allé 8 b
Telefaks:(+47)94 77 47 94
E-post: styret@tomtefeste.org
0278 Oslo
Web: www.tomtefeste.org