Statsministerens kontor

Statsministeren åpnet rusakutten i Bergen

Pressemelding   •   nov 01, 2010 10:05 CET

Statsminister Jens Stoltenberg åpnet i dag den nye rusakutten ved legevakten i Bergen. – Dette er et viktig tilbud, som kan bidra til å gi mange mennesker et bedre liv, sier Stoltenberg.

– Vi trenger bredde i tilbudet til rusavhengige. Derfor er jeg glad for delta på åpningen av rusakutten. Det er en viktig lenke i den kjeden vi trenger for å møte mennesker som ønsker hjelp for å komme ut av en ekstremt vanskelig livssituasjon, sier statsministeren.

Innsatsen mot rusavhengighet er et høyt prioritert område for regjeringen. Siden 2005 er rusfeltet styrket med 1 milliard kroner. I statsbudsjettet har regjeringen foreslått å styrke russatsingen med 100 millioner kroner.

– Det skal gi bedre hjelpe- og behandlingstilbud for personer med rusproblemer, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Samarbeid

Rusakutten er et samarbeid mellom Bergen kommune og Helse Bergen. Den nye akuttposten har 10 sengeplasser, hvorav noen av sengene også kan brukes til andre pasientgrupper. Helse- og omsorgsdepartementet har bidratt med 8,25 millioner kroner for å få tilbudet på plass.

Dette samarbeidet er et godt eksempel på tiltak overfor rusmiddelavhengige der man sikrer gode pasientforløp, noe som er i tråd med formålet med samhandlingsreformen.

Høring

Opptrappingsplanen for rusfeltet har 147 tiltak. I løpet av 2010 vil så godt som alle tiltakene i planen vil være igangsatt eller fullført. Planen er vedtatt forlenget ut 2012, i tråd med regjeringens løfte om fortsatt å bygge opp kapasiteten og kompetansen innen forebygging, holdningsarbeid, behandling, rehabilitering og ettervern.

– Samtidig har vi sendt Stoltenberg-utvalgets rapport på høring. Vi skal også legge fram en stortingsmelding om ruspolitikken i løpet av neste år. Der vil også forslagene i Stoltenberg-utvalgets rapport bli fulgt opp, sier Strøm-Erichsen.

Se bilder fra åpningen av rusakutten på Flickr.