Justis- og politidepartementet

Statsråders habilitet

Pressemelding   •   jan 07, 2010 09:25 CET

TV 2 har omtalt Justisdepartementets lovavdelings vurderinger av habiliteten til statsrådene Lisbeth Berg-Hansen og Lars Peder Brekk. I den forbindelse har Lovavdelingen følgende bemerkning.

Uttalelsen om statsråds Berg-Hansens habilitet dreide seg om en rekke forskjellige problemstillinger. Uttalelsen om statsråd Brekks habilitet var primært konsentrert om statsråd Brekks habilitet i saker der Sinkaberg-Hansen AS stod sentralt.

Begge statsrådene ble funnet inhabile til å behandle individuelle saker der Sinkaberg-Hansen AS er part, for statsråd Berg-Hansen ”som klar hovedregel”  og  for statsråd Brekk ”som utgangspunkt og hovedregel” . I motsetning til hva som ble hevdet i TV2-nyhetene 4.1.2010 kl 2100, er Lovavdelingens konklusjoner dermed noe mer restriktive overfor statsråd Berg-Hansen enn overfor statsråd Brekk.

For generelle saker viser uttalelsen om statsråd Brekks habilitet hovedsakelig til uttalelsen om statsråd Berg-Hansens habilitet . I slike saker vil det bare unntaksvis foreligge inhabilitet. "Unntak vil tenkes i tilfeller der en avgjørelse etter sin art er generell, men reelt sett får konsekvenser bare for en liten krets rettssubjekter, eller der avgjørelsen får betydelig større konsekvenser for tjenestemannen eller hennes nærstående enn for andre som blir berørt av vedtaket."

Bakgrunnen for habilitetsspørsmålene vedrørende statsråd Berg-Hansens tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS var statsråden og hennes nærmeste families betydelige eierinteresser i selskapet. I tillegg har hennes far og bror styreverv i Sinkaberg-Hansen AS, og hun har selv tidligere vært styremedlem der. Statsråds Brekks tilknytning til Sinkaberg-Hansen AS er at hans bror er styreleder i selskapet og at statsråden og andre familiemedlemmer har en mindre eierinteresse i selskapet.