Utenriksdepartementet

Statssekretær Fiskaa til FNs kvinnekommisjon

Pressemelding   •   feb 26, 2010 09:40 CET

Priv. til red.

Statssekretær Ingrid Fiskaa og likestillingsminister Audun Lysbakken deltek 1.-3. mars på FNs kvinnekommisjon i New York.

Kommisjonen er FNs forum for likestilling og fremje av kvinner sine rettar. Det er òg ein viktig møtestad for sivilt samfunn og internasjonale organisasjonar som FNs utviklingsfond for kvinner (UNIFEM).

Likestillingsminister Audun Lysbakken leiar den norske delegasjonen. Statssekretær Ingrid Fiskaa vil markere Noregs arbeid for likestilling og fremje av kvinner sine rettar i utviklingssamarbeid.

Pressekontakt: Pressevakta for utviklingssaker: 913 95 000 (ikkje SMS).

***

Pressemeldingar og nyhende om bistand og utvikling skal vere lett å lese. Solheims rådgivarar bruker Liks til å teste kor enkle tekstar er å lese. Teksten du no les har ein verdi på 35. Det er det same som i vekeblad. Les meir om kampen for eit enklare språk i staten hos Klarspråk.no.