Olje- og energidepartementet

Statssekretær Per Rune Henriksen mottok ny nasjonal forskningsstrategi

Pressemelding   •   jun 16, 2011 12:26 CEST

Statssekretær Per Rune Henriksen fikk i dag overlevert Energi21 sin reviderte strategi for forskning og utvikling i energisektoren.  Den nye strategien reflekterer Energi21 sitt mandat som omfatter økt verdiskapning, energiomlegging gjennom ny teknologi og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig kompetanse.

Statssekretær Per Rune Henriksen (t.h.) og styreleder i Energi21 Sverre Gotaas (foto: HSI/OED, trykk for stor versjon).

- Energi21 lanserte sin forrige strategi i 2008, og denne resulterte i gode forskningsprogrammer, en styrkning av forskningsmiljøer og verdiskapende aktiviteter. Jeg gleder meg til å ta den nye strategien nærmere i øyesyn, og har store forhåpninger om at den kan bidra til å styrke det nasjonale forsknings- og utviklingsarbeidet ytterligere, sier statssekretær Per Rune Henriksen.

Energi21 er et strategisk, rådgivende organ oppnevnt av Olje- og energidepartementet. Hovedoppgaven er å på faglig grunnlag prioritere mellom satsingsområder innenfor forskning, utvikling og demonstrasjon av nye energiteknologier. I den nye strategien har Energi21 besluttet å prioritere seks områder:

  • Solceller
  • Offshore vindkraft
  • Ressursutnyttelse gjennom balansekraft
  • Fleksible energisystemer – smartgrids
  • Konvertering av lavtempraturvarme til elektrisitet
  • Karbonfangst og lagring (CCS) 

- Det har blitt lagt ned store ressurser i arbeidet med den nye strategien. Mange forskningsmiljøer, industrielle aktører og organisasjoner har vært involvert i arbeidet. Jeg synes det er svært positivt at strategien er ytterligere spisset på dette området, sier Henriksen.

Gå inn på Energi21 sine hjemmesider.