Proffice AS

Status å være politi(ker)

Pressemelding   •   des 07, 2009 09:11 CET3 av 10 yrkesaktive mener at politi- og politikeryrket har høy status. Kvinner hevder dette i større grad enn menn. Disse yrkene slår dermed yrker som journalist og sykepleier. Men aller høyest status har legeyrket.

Det viser en landsdekkende undersøkelse blant 1300 yrkesaktive i Norge. Undersøkelsen er utført av Respons Analyse for bemannings- og rekrutteringsselskapet Proffice.

– Jeg synes det er positivt at politiet kommer såpass høyt opp på listen, gitt at dette er en yrkesgruppe som ikke er akkurat er kjent for å sine høye lønninger. For ser vi etter en fellesnevner for de yrkene som folk mener har høyest status – lege, advokat og ingeniør – er dette yrker som gjerne assosieres med god lønn og høyere utdanning. Dette igjen er faktorer som gjerne gir en større frihetsfølelse og selvtillit i arbeidslivet fordi arbeidstakeren oppfattes som og føler seg attraktiv, sier Per Bergerud, administrerende direktør i Proffice.

Yrker som politiker, journalist, økonom, advokat og lege er yrker som har høyere status blant kvinner enn menn, og blant arbeidstakere under 35 år. Mens 35 prosent av kvinnene mener politikeryrket har høy status mener 21 prosent av mennene det samme. Noe kuriøst er det kanskje at sykepleieryrket har høyere status blant menn enn kvinner.

Viktige yrker og statusyrker – store sprik

I april i år la Kunnskapsdepartementet frem en undersøkelse der folk ble bedt om å rangere yrker etter viktighet. I denne målingen ble sykepleier og lærer regnet for å være de to viktigste yrkene i Norge i årene som kommer. I Proffice sin undersøkelse, som måler statusyrker, havner lærere på nedre del av listen. Sykepleiere havner midt på. Advokater, som havnet langt nede på listen over viktige yrker i vår, ligger i toppsjiktet når det gjelder høystatusyrker.

– Dette viser at det ikke alltid er samsvar mellom fornuft og følelse. Folk flest vet at læreryrket er svært viktig, samtidig er vi ikke villige til å gi det høyere status. Dette har nok helt sikkert mye å gjøre med lønnsnivået, sier Per Bergerud.

Her er listen over statusyrkene:
(Respondentene skulle rangere yrkene etter hva som for dem har høy, nøytral og lav status. Her har vi tatt utgangspunkt i de som svarte ”høy status”)


Yrke og andel som mener dette yrket har høy status
Lege 80 %
Advokat 66 %
Ingeniør 55 %
Økonom 32 %
Politi 30 %
Politiker 28 %
Forfatter 25 %
Sykepleier 21 %
Journalist 19 %
Musiker 18 %
Håndverker 18 %
Lærer 16 %
Offentlig saksbehandler 4 %
Frisør 3 %
Butikkmedarbeider 3 %For ytterligere kommentarer, kontakt:
Per Bergerud, adm. direktør
Tel. +47 400 21 450
per.bergerud@proffice.no per.bergerud@proffice.no>

Om Proffice
Proffice er den nordiske bemanningsspesialisten med nærmere 100 kontorer og 12 000 medarbeidere. Selskapet jobber innen personalutleie, rekruttering og omstilling. Proffice-aksjen er notert på Stockholmsbørsen. Med nærmere 30 avdelingskontorer er Proffice representert i hele Norge.