Mattilsynet gammel

Status: Pærebrannsituasjonen i Noreg Aksjon pærebrann: Arbeidet i 2009

Pressemelding   •   jan 18, 2010 16:37 CET

I 2009 ble pærebrann for første gang påvist i en planteskole. Det var ny spredning av pærebrann til kommunene Os i Hordaland og Askvoll i Sogn og Fjordane. Likevel ser vi, etter omfattende undersøkelser i hele Sør-Norge, at antall kommuner med kjente forekomster av pærebrann er redusert.

Pærebrann på bulkemispel

Det var i 2009 et forbruk knyttet til pærebrann på omlag 6,4 millioner kroner, som hovedsakelig gikk til ryddearbeid.

Nye steder
Det ble funnet pærebrann i to nye kommuner i 2009: Os i Hordaland og Askvoll i Sogn og Fjordane. Den nye smitten ble funnet på noen få lokaliteter i de to kommunene. All kjent smitte er ryddet i disse to kommunene. Smittespredningen til de nye kommunene har vi foreløpig ingen sikker forklaring på, men mistanken knyttes nå og til flytting av bikuber.

Det ble påvist pærebrann i ”kjerneområdene” for pærebrann i Eigersund, Hå, Time, Klepp, Gjesdal, Sandnes, Stavanger, Karmøy og Haugesund, Vindafjord, Stord, Sund, Bergen og Flora. Dette ser i stor grad ut til å skyldes viderespredning internt i kommunene fra 2008. Gledelig er det at vi har påvist pærebrann i færre kommuner i 2009 enn de foregående årene.

Første påvisning i planteskole
Med hovedvekt på de viktigste vertplantene er det som i foregående år, gjort systematisk stikkprøvekontroll i en lang rekke andre områder i Sør-Norge. Det ble lagt spesiell vekt på kontroller i frukthager og planteskoler. Stor var overraskelsen da vi påviste for første gang pærebrann i en planteskole i Sandnes kommune, på den småbladete sorten: Cotoneaster dammeri ’Hjeltnes’. Dette medførte en utstrakt etterkontroll i alle planteskolene i Rogaland og Hordaland, samt i områder hvor denne planteskolen hadde levert planter til. Heldigvis ble ikke pærebrann påvist i andre deler av landet. Arbeidet med å rydde en vernesone rundt aktuelle produksjons- og utsalgssteder i de mest utsatte områdene har høy prioritet.

Omfattende kartlegging
Resultatet av det omfattende overvåkings- og kartleggingsprogrammet for store deler av Sør-Norge tilsier at man fortsatt kan regne med at sykdommen er utbredt i de ytre deler av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. I de fylkene hvor pærebrann er påvist har sjukdommen hittil ikke vært påvist i frukthager eller i planteskoler, bortsett fra det ene tilfelle i Sandnes.

Totalt ble vertplanteforekomster i over 80 kommuner i 11 fylker kontrollert for eventuelle pærebrannangrep. Alle nye sykdomsutbrudd i ble sanert i løpet av 2009, og i tidligere smittede områder har det vært en grundig gjennomgang og opprenskning av smitte. Dette gjelder ikke i Klepp, Gjesdal, Karmøy, Haugesund og Bergen, hvor det er mye kjent smitte som ikke er ryddet.

I 2009 har vi lagt betydelig vekt på nøye observasjon i tilgrensende kommuner. Dessuten har vi fortsatt arbeidet med de såkalte frivillige ”førevarprosjektene” med rydding av de mest mottakelige mispelartene i alle de sentrale fruktdyrkingsområdene i Norge.

”Aksjon pærebrann” har siden den første påvisning av pærebrann i Norge i 1986 vært et samarbeidsprosjekt mellom Bioforsk Plantehelse og Mattilsynet. Formålet med prosjektet har vært å overvåke, kartlegge og bekjempe pærebrann. Rydding av vertplanter foregår med innleide ryddemannskaper og egne ansatte i Mattilsynet. Arbeidet ledes fra RK Rogaland/Agder.

Kontaktperson i Mattilsynet:
Nils S. Melbøe, Prosjektleiar for Prosjekt Pærebrann, Regionkontoret for Rogaland og Agder, mob. 916 68 440.