Nyhetstips

Steen Sunesen ny daglig leder i buildingSMART Norge

Pressemelding   •   jan 08, 2010 09:56 CET

Steen Sunesen (39) har takket ja til stillingen som daglig leder i foreningen buildingSMART Norge. Steen kommer fra stillingen som prosjektleder i arkitektfirmaet C.F. Møller Norge.
Steen har verdifull erfaring å ta med seg inn i sin nye jobb. Han har virket som prosjektleder og tidligere prosjekterende arkitekt, og har arkitektutdannelse fra København (1996). Han var sentral i IFC-prosjektet Nye Ahus  og har siden jobbet med BIM i praksis i konkrete prosjekter. Ikke minst har han vært aktiv i buildingSMART-miljøene.
- Tiden er moden for å få buildingSMART  ut i de konkrete byggeprosjektene i større grad enn i dag, sier Steen. Utfordringene består blant annet i å utvikle gode prosesser og samhandlingsmodeller som utnytter potensialet ved BIM og buildingSMART, samtidig som med å fortsette det gode arbeidet med utvikling av standarder internasjonalt. Jeg ser frem til å komme i gang med arbeidet sammen med alle medlemsbedriftene, understreker Steen.
- Steens erfaring med BIM og buildingSMART fra konkrete bransjeprosjekter sammen med hans engasjement for å bidra til fremtidsrettede løsninger for BAE-næringen, er meget viktig for å bringe buildingSMART-arbeidet videre fremover.  Jeg er meget godt fornøyd med at vi etter en grundig prosess med mange kompetente søkere har fått ansatt Steen som daglig leder i buildingSMART Norge, sier styreleder Trond Pettersen Valeur.
Steen vil starte gradvis i sin nye stilling allerede fra 1 februar og vil i en periode frem til ca 1 april dele sin arbeidstid mellom C.F.Møller Norge og buildingSMART Norge.
====
Nærmere kommentarer: Trond Pettersen Valeur, tlf.:928 51270                             
Steen Sunesen, tlf.:928 46 995
=====
Om buildingSMART, BIM og IFC   
Gjennom et drøyt tiår har buildingSMART vært samlebegrep for utvikling av nye arbeidsmetoder i bygge- og anleggsnæringen basert på avansert teknologi med åpne standarder i bunn. De teknologiske løsningene åpner for samhandling mellom alle ledd i næringen, og en mer effektiv utnyttelse av ressursene gjennom hele livsløpet til et bygg eller anlegg. BIM er forkortelse for bygningsinformasjonsmodell eller – modellering, og representerer den nye arbeidsmetoden. IFC står for Industry Foundation Classes, og er en av de grunnleggende standardene for bruken av den nye teknologien. De nye arbeidsmetodene brer om seg i stadig sterkere takt, og buildingSMART Norge er etablert som organisasjon for å fremme denne utviklingen.