Steinsvik Group AS

Steinsvik åpnet fabrikk i Vietnam

Pressemelding   •   feb 24, 2014 10:27 CET

Det var stor festivitas med sterke innslag av vietnamesisk folklore under åpningen av den nye fabrikken til Steinsvik i Nha Trang i Vietnam.

Mer enn 50 kunder og forretningsforbindelser fra Norge og en rekke representanter fra vietnamesiske myndigheter feiret åpningen av den nye fabrikken sammen med Steinsvik. Det var ambassadør Ståle Torstein Risa som foretok den offisielle åpningen sammen med konsernsjef i Steinsvik, Bjørn M Apeland.

Den nye fabrikken har et produksjonsareal på 5000 m2. Steinsvik leverer produkter til fiskeoppdrett, skip, subsea og rigger. I tillegg til å produsere deler til Steinsviks produkter vil Steinsvik også bygge opp en engineeringsavdeling og avdeling for softwareutvikling her. Fabrikken i Vietnam har 55 ansatte ved åpningen og vil få flere medarbeidere etter hvert. Steinsvik har også sikret seg nabotomten som er like stor for fremtidige utvidelser. 

– Vietnam har et bra utdanningssystem og tilgangen på kvalifiserte medarbeidere med relevant erfaring er god. Alle ansatte har vært på opplæring ved Steinsviks anlegg ved Haugesund. I tillegg har Steinsvik etablert et samarbeid med videregående skole og høyskole i Nha Trang om å etablere skreddersydd utdanning tilpasset Steinsviks behov, sier Bjørn M Apeland, konsernsjef i Steinsvik.

- Denne etableringen skal gi oss økt konkurransekraft. Vi har bygget denne fabrikken av to grunner, sier Apeland. – For det første fordi vi trenger mer kapasitet og kvalifisert personell. Det er vanskelig å finne det i Norge. For det andre fordi Asia er et viktig marked. Mye av det vi produserer i dag sendes til Asia. De fleste skip og rigger bygges i Asia. Oppdrettsnæringe er stor i Asia. Vietnam alene produserer tre ganger mer enn vi gjør i Norge, men med primitiv teknologi. Steinsvik ser et stort potensial for våre fôrings- og overvåkingsløsninger for fiskeoppdrett her. Vi vil derfor også bygge opp et markedsapparat for Sør-Øst-Asia her, sier Apeland.

I tillegg til åpning og festligheter rundt det, har Steinsvik lagt opp til et variert, faglig program for de norske gjestene med foredrag og ekskursjoner til oppdrettsanlegg og verft i Vietnam. En rekke bedrifter vil treffes og utveksle erfaringer. Blant deltakerne er mange representanter fra norsk oppdrettsnæring samt verft, rederier og leverandørindustri i Norge.

Innovative og robuste løsninger for tøffe forhold.

Steinsvik leverer robuste og driftssikre produkter og løsninger for fiskeoppdrett, skip og rigg.
Steinsvik er også ledende innen avansert maskinering, fabrikasjon og bygging av prototyper.