KLP

​Sterk kundevekst, styrket soliditet

Pressemelding   •   aug 19, 2015 09:00 CEST

KLP kan vise til et halvårsresultat i tråd med forventningene der selskapet har styrket soliditeten etter en periode med sterk kundevekst.

Verdijustert og bokført avkastning i første halvår endte på henholdsvis 2,3 og 2,0 prosent. Aksjer og eiendom var de viktigste bidragsyterne til den positive avkastningen.

Etter et godt første kvartal var andre kvartal preget av svak utvikling i obligasjons – og aksjemarkedene. Dette medførte at verdijustert avkastning i andre kvartal ble 0,1 prosent, mens bokført avkastning endte på 1,0 prosent.

90 kommuner til KLP
KLP har hatt en betydelig tilflytting av nye kunder på offentlig tjenestepensjon de seneste årene. Totalt har 90 kommuner, én fylkeskommune og 375 bedrifter valgt selskapet som leverandør fra 2012 til juli 2015.

- Å ønske nye kunder velkommen i KLP er først og fremst inspirerende, men når tilflyttingen er så stor over kort tid, har det også vært operasjonelt krevende. Vi har klart dette med kun mindre kostnadsøkning, samtidig som både gamle og nye kunder opplever at de fortsatt får god behandling. Det har vært vårt mål, sier Sverre Thornes.

God soliditet
Konsernet hadde ved utgangen av første halvår en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner, hvorav en stor del av veksten kan tilskrives flytting av nye kunder til KLP. Forvaltningskapitalen knyttet til livsforsikring viser en vekst i første halvår på 35 milliarder kroner og utgjør 446 milliarder kroner.

KLP har god soliditet. Ved utgangen av første halvår hadde KLP en total soliditetskapital på 79,2 milliarder kroner som tilsvarer 21,6 prosent av forsikringsfond med rentegaranti.

KLP viser for øvrig til selskapets kvartalsrapport for andre kvartal på www.klp.no

Nøkkeltall etter 2Q-2015
Verdijustert kapitalavkastning 2,3 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,0 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 16,0 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 7,4 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 526 milliarder kroner

For mer informasjon kontakt:
Konsernsjef Sverre Thornes, tlf 97 74 40 07
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning, tlf 90 52 43 12
Direktør Finans Oliver Siem, tlf 93 43 18 20
Fung. Kommunikasjonsdirektør Linda Nilsen Methi, tlf 90 50 98 38

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) er Norges største livsforsikringsselskap. Selskapet leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner og fylkeskommuner, helseforetak og til bedrifter både i offentlig og privat sektor, og til deres ansatte. KLP-konsernet har en forvaltningskapital på 526 milliarder kroner.