Kongsberg Gruppen ASA

Sterkt kvartal og gode resultater i Kongsberg Gruppen

Pressemelding   •   feb 19, 2010 09:35 CET

Kongsberg, 18. februar 2010 - KONGSBERG fortsetter veksten og leverer et driftsresultat (EBITA) på 473 mill. kroner i 4. kvartal, (319 mill. kroner).
Driftsinntektene ble 3 881 mill. kroner - en økning på 14 prosent fra 4. kvartal i 2008. Ordreinngangen ble drøye 3 milliarder kroner i kvartalet, (2,6 milliarder kroner). Resultat per aksje i 4. kvartal ble 2,58 kroner (1,55 kroner).

I 2009 hadde KONGSBERG driftsinntekter på 13 816 mill. kroner, en økning på 25 prosent fra 2008. Driftsresultatet (EBITA) ble 1 376 mill. kroner - 254 mill. kroner høyere enn i 2008. Ordreinngang ble 17 605 mill. kroner, opp nesten 3 milliarder kroner sammenlignet med 2008. Ordrereserven ved utgangen av 2009 var 19,9 milliarder kroner (16,7 milliarder kroner). Resultat per aksje ble 6,83 kroner (4,86 kroner) i 2009. Styret vil foreslå for generalforsamlingen at utbytte for 2009 blir satt til 2,00 kroner per aksje (1,375 kroner), i tråd med konsernets utbyttepolitikk.

- Vi har levert et sterkt år med vekst i både driftsinntekter, resultater og ordreinngang. Våre
markedsmessige, teknologiske og finansielle posisjoner er styrket. Vi har vunnet store kontrakter
og sikret økt markedsinngrep på forsvarssiden. Markedene for offshore og maritime fartøy har vært svake i 2009. Til tross for dette har konsernet hatt økt aktivitet og resultatfremgang innen den maritime virksomheten. Vi har også lansert en rekke nye produkter og teknologiløsninger. Grunnlaget for fortsatt fremgang er styrket gjennom 2009, sier konsernsjef Walter Qvam.

Konsernet har ved utgangen av 2009 en netto kontantbeholdning på 634 mill. kroner, som er en
bedring på 586 mill. kroner siden utgangen av 3. kvartal og 2 073 mill. kroner siden utgangen av 2008. KONGSBERG går ut av 2009 med en egenkapitalandel på 30,1 prosent mot 28,4 prosent ved utgangen av 3. kvartal og 15,2 prosent ved utgangen av 2008.

US Army har gjort betydelige bestillinger innen rammekontrakten til CROWS II-programmet.
Rammekontrakten på 8 milliarder kroner fra august 2007 er tilnærmet avropt. I slutten av desember ble rammen utvidet med 3 849 systemer til totalt 10 349 systemer. KONGSBERGs posisjon som markedsledende innen denne type våpenstyringssystemer ble dermed ytterligere bekreftet.

Kvartalsrapporten er publisert på www.kongsberg.com
og www.newsweb.no

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Konsernsjef Walter Qvam - telefon: 32 28 95 10 - 905 25 226

Finansdirektør Arne Solberg - telefon: 32 28 95 75 - 920 60 011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.

Source: Millistream